Första Korintierbrevet 15:1

Syskon (bröder och systrar i tron), nu vill jag påminna er om det evangelium (det glada budskapet om frälsningen) som jag predikade för er. Ni tog emot evangeliet och står på den grunden.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Γνωρίζω   δὲ   ὑμῖν,   ἀδελφοί,   τὸ   εὐαγγέλιον   ὃ   εὐηγγελισάμην   ὑμῖν,   ὃ   καὶ   παρελάβετε,   ἐν   ᾧ   καὶ   ἑστήκατε  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 16 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1107 Γνωρίζω (gnorizo)
låtit veta, göra känd, I make known
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν, (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G0080 ἀδελφοί, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2098 εὐαγγέλιον (euaggelion)
evangeliet, evangelium – de glada n ... gospel
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3739 (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G2097 εὐηγγελισάμην (euaggelizo)
predika, predika evangeliet, komma ...
glatt budskap
I proclaimed
VERB Verb
aorist medium ind. aorist medium indikativ
sing. första person singularis
V-AMI-1S
G4771 ὑμῖν, (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3880 παρελάβετε, (paralambano)
ta med, tas med, ta till sig, ta ti ... you received,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-2AAI-2P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
R-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G2476 ἑστήκατε (histemi)
stå, ställa, placera you have stood,
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)