Romarbrevet 1:27

På samma sätt lämnade männen det naturliga [sexuella] umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.
[Tretton av de fjorton första romerska kejsarna var bisexuella. Den förste kejsaren som gifte sig med en man var Nero, som regerade 54 – 68 e.Kr. Han var den femte kejsaren och var bara 17 år när han kom till makten. När Paulus skrev detta brev i slutet på 50-talet var Nero i tjugoårsåldern. Några år senare, efter ett antal fruar och affärer, gifte Nero sig 64 e.Kr. med en man där Nero tog rollen av en brud under ceremonin. Senare gifte han sig med en ung pojke, Sporus, sedan Nero dödat en av sina unga älskarinnor. Det var inte ovanligt att pedofili förekom mellan en slavägare och hans slavar. Den romersk-grekiska mytologin beskriver också alla möjliga former av sexuella relationer mellan människor och gudar, samma kön och även djur. Det var i denna hedniska miljö som församlingen i Rom levde. En stark kontrast till Bibelns värderingar från 3 Mos 18, där sexuella relationer utanför äktenskapet, mellan nära släktingar, med samma kön och med djur förbjuds. Att Paulus väljer att ta upp just utlevd homosexualitet kan bero på att det sätter sig upp mot självaste skapelseordningen vilket är temat här.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὁμοίως   τε   καὶ   οἱ   ἄρσενες   ἀφέντες   τὴν   φυσικὴν   χρῆσιν   τῆς   θηλείας   ἐξεκαύθησαν   ἐν   τῇ   ὀρέξει   αὐτῶν   εἰς   ἀλλήλους,   ἄρσενες   ἐν   ἄρσεσιν   τὴν   ἀσχημοσύνην   κατεργαζόμενοι,   καὶ   τὴν   ἀντιμισθίαν   ἣν   ἔδει   τῆς   πλάνης   αὐτῶν   ἐν   ἑαυτοῖς   ἀπολαμβάνοντες.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 35 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3668 ὁμοίως (homoios)
samma sak, samma sätt, även, dessut ... Likewise
Adverb Adverb
ADV
G5037 τε (te)
både, inte bara, och then
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0730 ἄρσενες (arrhen, arsen)
manlig males,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G0863 ἀφέντες (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... having left
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-2AAP-NPM
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G5446 φυσικὴν (phusikos)
naturligt natural
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G5540 χρῆσιν (chresis)
användning, umgänge use
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2338 θηλείας (thelus)
kvinnlig female,
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G1572 ἐξεκαύθησαν (ekkaio)
upptändas were inflamed
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-API-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3715 ὀρέξει (orexis)
begär desire
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot toward
Preposition Preposition
PREP
G0240 ἀλλήλους, (allelon)
varandra one another,
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
C-APM
G0730 ἄρσενες (arrhen, arsen)
manlig males
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G0730 ἄρσεσιν (arrhen, arsen)
manlig males,
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0808 ἀσχημοσύνην (aschemosune)
skamliga, skam shame
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2716 κατεργαζόμενοι, (katergazomai)
arbeta, göra, förmåga working out,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0489 ἀντιμισθίαν (antimisthia)
vedergällning, straff, lika för lik ... recompense
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3739 ἣν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
R-ASF
G1163 ἔδει (dei)
måste, borde was fitting
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4106 πλάνης (plane)
bedrägeri error
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῖς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ pl. tredje person dativ pluralis maskulinum
F-3DPM
G0618 ἀπολαμβάνοντες.¶ (apolambano)
ge igen, få ut, ta åt sidan receiving.
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)