Romarbrevet 1:24

Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Διὸ   παρέδωκεν   αὐτοὺς   ὁ   θεὸς   ἐν   ταῖς   ἐπιθυμίαις   τῶν   καρδιῶν   αὐτῶν   εἰς   ἀκαθαρσίαν   τοῦ   ἀτιμάζεσθαι   τὰ   σώματα   αὐτῶν   ἐν   αὐτοῖς,  

Textus Receptus (TR)

Διὸ   καὶ   παρέδωκεν   αὐτοὺς   ὁ   θεὸς   ἐν   ταῖς   ἐπιθυμίαις   τῶν   καρδιῶν   αὐτῶν   εἰς   ἀκαθαρσίαν   τοῦ   ἀτιμάζεσθαι   τὰ   σώματα   αὐτῶν   ἐν   αὐτοῖς,  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 20 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 Διὸ (dio)
varför, därför, av vilken orsak Therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3860 παρέδωκεν (paradidomi)
överlämna gave up
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G1939 ἐπιθυμίαις (epithumia)
begär desires
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis femininum
T-GPF
G2588 καρδιῶν (kardia)
hjärta, inre hearts
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G0167 ἀκαθαρσίαν (akatharsia)
orenhet impurity
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G0818 ἀτιμάζεσθαι (atimazo)
förnedra, vanära, förakta to dishonor
VERB Verb
pres. medium/passiv inf. presens medium eller passiv infinitiv
V-PEN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4983 σώματα (soma)
kropp, kollektiv kropp bodies
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... between
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῖς, (autos)
honom, dem, henne, den, det themselves,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)