Romarbrevet 1:21

Trots att de kände till Gud prisade de inte honom som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

διότι   γνόντες   τὸν   θεὸν   οὐχ   ὡς   θεὸν   ἐδόξασαν   ἢ   ηὐχαρίστησαν,   ἀλλ᾽   ἐματαιώθησαν   ἐν   τοῖς   διαλογισμοῖς   αὐτῶν,   καὶ   ἐσκοτίσθη   ἡ   ἀσύνετος   αὐτῶν   καρδία·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι (dioti)
eftersom, för att, därför att, för ... For
Konj. Konjunktion
CONJ
G1097 γνόντες (ginosko)
känna, förstå having known
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-2AAP-NPM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2316 θεὸν (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3756 οὐχ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G2316 θεὸν (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1392 ἐδόξασαν (doxazo)
prisa, ära they glorified [Him],
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G2168 ηὐχαρίστησαν, (eucharisteo)
tacka, vara tacksam were thankful,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3154 ἐματαιώθησαν (mataioo)
förfalla till fåfänglighet they became futile
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-API-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G1261 διαλογισμοῖς (dialogismos)
tanke, betänkande, betänklighet, tv ... thinking
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G0846 αὐτῶν, (autos)
honom, dem, henne, den, det of them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4654 ἐσκοτίσθη (skotizo)
förmörka was darkened
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G0801 ἀσύνετος (asunetos)
oförståndig foolish
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G2588 καρδία· (kardia)
hjärta, inre heart.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)