Apostlagärningarna 28:26

när han sa:
Gå till detta folk och säg:
Ni ska höra (gång på gång) men inte förstå,
och ni ska se (gång på gång) men ingenting uppfatta.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

λέγων·   πορεύθητι   πρὸς   τὸν   λαὸν   τοῦτον   καὶ   εἰπόν·   ἀκοῇ   ἀκούσετε   καὶ   οὐ   μὴ   συνῆτε,   καὶ   βλέποντες   βλέψετε   καὶ   οὐ   μὴ   ἴδητε·  

Textus Receptus (TR)

λέγων·   πορεύθητι   πρὸς   τὸν   λαὸν   τοῦτον   καὶ   εἰπόν·   ἀκοῇ   ἀκούσετε   καὶ   οὐ   μὴ   συνῆτε,   καὶ   βλέποντες   βλέψετε   καὶ   οὐ   μὴ   ἴδητε·  

Grundtextkommentarer

TR har 20 ord, NA har 21 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004
λέγων· (legon.)
säger
he is saying:
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G4198
πορεύθητι (poreytheti)
gå, bege sig
do go
VERB Verb
aorist passiv dep. imp. aorist passiv deponent imp.
sing. andra person singularis
V-AOM-2S
G4314
πρὸς (pros)
till
to
Preposition Preposition
PREP
G3588
τὸν (ton)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2992
λαὸν (laon)
folk
people
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3778
τοῦτον (toyton)
detta, denne, han, det samma, denne ...
this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
D-ASM
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036
εἰπόν· (eipon.)
tala, skicka ut ljud
do say,
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G0189
ἀκοῇ (akoe)
hörsel, hörande, rykte, rapport
In hearing
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0191
ἀκούσετε (akoysete)
höra, lyssna
you will hear
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-FAI-2P
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756
οὐ (oy)
inte
no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361
μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ...
not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4920
συνῆτε, (synete,)
förstå
may understand;
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0991
βλέποντες (blepontes)
se, ge akt på
in seeing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G0991
βλέψετε (blepsete)
se, ge akt på
you will see
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-FAI-2P
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756
οὐ (oy)
inte
no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361
μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ...
not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492
ἴδητε· (idete.)
veta, känna till, förstå, se, skåda ...
may perceive.
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)