Apostlagärningarna 28:25

När de inte kunde komma överens skildes de åt, efter att Paulus hade sagt detta enda ord: "Den helige Ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀσύμφωνοι   δὲ   ὄντες   πρὸς   ἀλλήλους   ἀπελύοντο   εἰπόντος   τοῦ   Παύλου   ῥῆμα   ἕν,   ὅτι   καλῶς   τὸ   πνεῦμα   τὸ   ἅγιον   ἐλάλησεν   διὰ   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   πρὸς   τοὺς   πατέρας   ὑμῶν  

Textus Receptus (TR)

ἀσύμφωνοι   δὲ   ὄντες   πρὸς   ἀλλήλους   ἀπελύοντο   εἰπόντος   τοῦ   Παύλου   ῥῆμα   ἕν,   ὅτι   καλῶς   τὸ   πνεῦμα   τὸ   ἅγιον   ἐλάλησεν   διὰ   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   πρὸς   τοὺς   πατέρας   ὑμῶν  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0800
ἀσύμφωνοι (asymphonoi)
kom inte överens
Discordant
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
then
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510
ὄντες (ontes)
är
being
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G4314
πρὸς (pros)
till
with
Preposition Preposition
PREP
G0240
ἀλλήλους (alleloys)
varandra
one another,
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
C-APM
G0630
ἀπελύοντο (apelyonto)
skilja sig, förskjuta, sända iväg, ...
they were leaving
VERB Verb
imp. medium ind. imperfekt medium indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IMI-3P
G2036
εἰπόντος (eipontos)
tala, skicka ut ljud
when was speaking
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-2AAP-GSM
G3588
τοῦ (toy)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3972
Παύλου (Payloy)
Paulus
Paul,,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G4487
ῥῆμα (rhema)
ord, talat ord, uttalande, ordspråk ...
declaration
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1520
ἕν, (en,)
en
one
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G3754
ὅτι (oti)
att, eftersom
that:
Konj. Konjunktion
CONJ
G2573
καλῶς (kalos)
gott, god, skickligt
Rightly
Adverb Adverb
ADV
G3588
τὸ (to)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4151
πνεῦμα (pneyma)
Ande
Spirit
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3588
τὸ (to)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G0040
ἅγιον (agion)
helig
Holy
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G2980
ἐλάλησεν (elalesen)
tala, uttala, prata med hörbar röst ...
spoke
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1223
διὰ (dia)
genom, för, med, därför
by
Preposition Preposition
PREP
G2268
Ἠσαΐου (Esaioy)
Jesaja
Isaiah
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3588
τοῦ (toy)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4396
προφήτου (prophetoy)
profet
prophet
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4314
πρὸς (pros)
till
to
Preposition Preposition
PREP
G3588
τοὺς (toys)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3962
πατέρας (pateras)
fader, far
fathers
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G4771
ὑμῶν (ymon)
du, ni, er
of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)