Apostlagärningarna 28:23

De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ταξάμενοι   δὲ   αὐτῷ   ἡμέραν   ἦλθον   πρὸς   αὐτὸν   εἰς   τὴν   ξενίαν   πλείονες,   οἷς   ἐξετίθετο   διαμαρτυρόμενος   τὴν   βασιλείαν   τοῦ   θεοῦ,   πείθων   τε   αὐτοὺς   περὶ   τοῦ   Ἰησοῦ,   ἀπό   τε   τοῦ   νόμου   Μωϋσέως   καὶ   τῶν   προφητῶν   ἀπὸ   πρωῒ   ἕως   ἑσπέρας.  

Textus Receptus (TR)

Ταξάμενοι   δὲ   αὐτῷ   ἡμέραν   ἦλθον   πρὸς   αὐτὸν   εἰς   τὴν   ξενίαν   πλείονες,   οἷς   ἐξετίθετο   διαμαρτυρόμενος   τὴν   βασιλείαν   τοῦ   θεοῦ,   πείθων   τε   αὐτοὺς   τὰ   περὶ   τοῦ   Ἰησοῦ,   ἀπό   τε   τοῦ   νόμου   Μωϋσέως   καὶ   τῶν   προφητῶν   ἀπὸ   πρωῒ   ἕως   ἑσπέρας.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 36 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5021
Ταξάμενοι (Taxamenoi)
bestämma, sätta iordning
Having appointed
VERB Verb
aorist medium part. aorist medium particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AMP-NPM
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846
αὐτῷ (ayto)
honom, dem, henne, den, det
to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2250
ἡμέραν (emeran)
dag, daglig
a day,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2064
ἦλθον (elthon)
anlända, komma, gå
came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G4314
πρὸς (pros)
till
to
Preposition Preposition
PREP
G0846
αὐτὸν (ayton)
honom, dem, henne, den, det
him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1519
εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot
to
Preposition Preposition
PREP
G3588
τὴν (ten)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3578
ξενίαν (xenian)
gästrum
lodging
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4119
πλείονες, (pleiones,)
oöverträffad, utmärkt, mycket bra ...
many,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Jämförande jämförande
A-NPM-C
G3739
οἷς (ois)
vem
to whom
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
R-DPM
G1620
ἐξετίθετο (exetitheto)
förklarade, omtalade
he was expounding,
VERB Verb
imp. medium ind. imperfekt medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-IMI-3S
G1263
διαμαρτυρόμενος (diamartyromenos)
vittna, uppmana, försäkra
fully testifying
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PNP-NSM
G3588
τὴν (ten)
–, den, det
to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0932
βασιλείαν (basileian)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ...
kingdom
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588
τοῦ (toy)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316
θεοῦ, (theoy,)
Gud
of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3982
πείθων (peithon)
övertala, bli övertygad
persuading
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G5037
τε (te)
både, inte bara, och
then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846
αὐτοὺς (aytoys)
honom, dem, henne, den, det
them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G4012
περὶ (peri)
omkring, runtom
concerning
Preposition Preposition
PREP
G3588
τοῦ (toy)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2424
Ἰησοῦ, (Iesoy,)
Jesus
Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G0575
ἀπό (apo)
från, av, ut ur, för, på, i
from
Preposition Preposition
PREP
G5037
τε (te)
både, inte bara, och
both
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588
τοῦ (toy)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3551
νόμου (nomoy)
lärosystem, lära, lag, Torah, under ...
law
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3475
Μωϋσέως (Moyseos)
Mose
of Moses
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588
τῶν (ton)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G4396
προφητῶν (propheton)
profet
Prophets,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G0575
ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i
from
Preposition Preposition
PREP
G4404
πρωῒ (proi)
på morgonen
morning
Adverb Adverb
ADV
G2193
ἕως (eos)
till, förrän,
to
Preposition Preposition
PREP
G2073
ἑσπέρας. (esperas.)
kväll
evening.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)