Apostlagärningarna 28:21

De svarade honom: "Vi har inte fått något brev om dig från Judéen, och ingen av bröderna som kommit har berättat eller sagt något ont om dig.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οἱ   δὲ   πρὸς   αὐτὸν   εἶπαν·   ἡμεῖς   οὔτε   γράμματα   περὶ   σοῦ   ἐδεξάμεθα   ἀπὸ   τῆς   Ἰουδαίας,   οὔτε   παραγενόμενός   τις   τῶν   ἀδελφῶν   ἀπήγγειλεν   ἢ   ἐλάλησέν   τι   περὶ   σοῦ   πονηρόν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588
οἱ (oi)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4314
πρὸς (pros)
till
to
Preposition Preposition
PREP
G0846
αὐτὸν (ayton)
honom, dem, henne, den, det
him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2036
εἶπαν· (eipan.)
tala, skicka ut ljud
they said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G1473
ἡμεῖς (emeis)
jag, mig, min, mitt
We
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. första person nominativ pluralis
P-1NP
G3777
οὔτε (oyte)
varken, inte heller
neither
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G1121
γράμματα (grammata)
anslag, skrift, skuldebrev
letters
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G4012
περὶ (peri)
omkring, runtom
concerning
Preposition Preposition
PREP
G4771
σοῦ (soy)
du, ni, er
you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G1209
ἐδεξάμεθα (edexametha)
ta emot, tro det
received
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. första person pluralis
V-ADI-1P
G0575
ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i
from
Preposition Preposition
PREP
G3588
τῆς (tes)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2449
Ἰουδαίας, (Ioydaias,)
Judéen
Judea,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G3777
οὔτε (oyte)
varken, inte heller
nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G3854
παραγενόμενός (paragenomenos)
komma
having arrived
VERB Verb
aorist medium part. aorist medium particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AMP-NSM
G5100
τις (tis)
något, någon, några
any
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G3588
τῶν (ton)
–, den, det
of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0080
ἀδελφῶν (adelphon)
bror, broder, pl. bröder/syskon
brothers
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G0518
ἀπήγγειλεν (pengeilen)
underrätta, meddela, berätta
reported
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2228
(e)
eller, än, antingen, annars, inte h ...
or
Konj. Konjunktion
CONJ
G2980
ἐλάλησέν (elalesen)
tala, uttala, prata med hörbar röst ...
said
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G5100
τι (ti)
något, någon, några
anything
Obestämt pron. Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
X-ASN
G4012
περὶ (peri)
omkring, runtom
concerning
Preposition Preposition
PREP
G4771
σοῦ (soy)
du, ni, er
you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G4190
πονηρόν. (poneron.)
ondskefull
evil.
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)