Apostlagärningarna 28:17

Tre dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna [eftersom han inte var fri att besöka synagogorna]. När de var samlade sa han till dem: "Bröder, jag har inte gjort något ont mot vårt folk eller våra fäderneärvda seder. Trots det blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad i romarnas händer.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐγένετο   δὲ   μετὰ   ἡμέρας   τρεῖς   συγκαλέσασθαι   αὐτὸν   τοὺς   ὄντας   τῶν   Ἰουδαίων   πρώτους·   συνελθόντων   δὲ   αὐτῶν   ἔλεγεν   πρὸς   αὐτούς·   ἐγώ,   ἄνδρες   ἀδελφοί,   οὐδὲν   ἐναντίον   ποιήσας   τῷ   λαῷ   ἢ   τοῖς   ἔθεσιν   τοῖς   πατρῴοις,   δέσμιος   ἐξ   Ἱεροσολύμων   παρεδόθην   εἰς   τὰς   χεῖρας   τῶν   Ῥωμαίων,  

Textus Receptus (TR)

Ἐγένετο   δὲ   μετὰ   ἡμέρας   τρεῖς   συγκαλέσασθαι   αὐτὸν   τὸν   τοὺς   ὄντας   τῶν   Ἰουδαίων   πρώτους·   συνελθόντων   δὲ   αὐτῶν   ἔλεγεν   πρὸς   αὐτούς·   ἐγώ,   ἄνδρες   ἀδελφοί,   οὐδὲν   ἐναντίον   ποιήσας   τῷ   λαῷ   ἢ   τοῖς   ἔθεσιν   τοῖς   πατρῴοις,   δέσμιος   ἐξ   Ἱεροσολύμων   παρεδόθην   εἰς   τὰς   χεῖρας   τῶν   Ῥωμαίων,  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 40 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096
Ἐγένετο (Egeneto)
vara, ske, bli, bli gjort, komma
It came to pass
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
then,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3326
μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ...
after
Preposition Preposition
PREP
G2250
ἡμέρας (emeras)
dag, daglig
days
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G5140
τρεῖς (treis)
3, tre
three
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G4779
συγκαλέσασθαι (sygkalesasthai)
samla, kalla samman
calling together
VERB Verb
aorist medium inf. aorist medium infinitiv
V-AMN
G0846
αὐτὸν (ayton)
honom, dem, henne, den, det
he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3588
τοὺς (toys)
–, den, det
those
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1510
ὄντας (ontas)
är
being
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G3588
τῶν (ton)
–, den, det
of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2453
Ἰουδαίων (Ioydaion)
judisk, jude
Jews
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Person (person)
A-GPM-PG
G4413
πρώτους· (protoys.)
först, främst
leaders.
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G4905
συνελθόντων (synelthonton)
komma tillsammans
When were assembling
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-2AAP-GPM
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846
αὐτῶν (ayton)
honom, dem, henne, den, det
they,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G3004
ἔλεγεν (elegen)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ...
he was saying
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G4314
πρὸς (pros)
till
to
Preposition Preposition
PREP
G0846
αὐτούς· (aytoys.)
honom, dem, henne, den, det
them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G1473
ἐγώ, (ego,)
jag, mig, min, mitt
I,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G0435
ἄνδρες (andres)
man, make
men,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G0080
ἀδελφοί, (adelphoi,)
bror, broder, pl. bröder/syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G3762
οὐδὲν (oyden)
ingen, inget
nothing
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Nominativ nominativ
A-ASN-N
G1727
ἐναντίον (enantion)
emot, mot
against
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G4160
ποιήσας (poiesas)
göra
having done
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G3588
τῷ (to)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2992
λαῷ (lao)
folk
people
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2228
(e)
eller, än, antingen, annars, inte h ...
or
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588
τοῖς (tois)
–, den, det
against the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G1485
ἔθεσιν (ethesin)
sed, vana
customs
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G3588
τοῖς (tois)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G3971
πατρῴοις, (patroois,)
av fäderna
of our fathers,
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN
G1198
δέσμιος (desmios)
fånge, vara bunden, i bojor
a prisoner
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1537
ἐξ (ex)
av, från, ut ur, med, på
from
Preposition Preposition
PREP
G2414
Ἱεροσολύμων (Ierosolymon)
Jerusalem
Jerusalem
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
Plats (plats)
N-GPN-L
G3860
παρεδόθην (paredothen)
överlämna
was delivered
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. första person singularis
V-API-1S
G1519
εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot
into
Preposition Preposition
PREP
G3588
τὰς (tas)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G5495
χεῖρας (cheiras)
hand
hands
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G3588
τῶν (ton)
–, den, det
of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G4514
Ῥωμαίων, (Rhomaion,)
romersk
Romans,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Plats (plats)
A-GPM-LG

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)