Apostlagärningarna 28:15

Så fort syskonen [de kristna i Rom] hade fått höra att vi var på väg, kom de ut ända till Forum Appii [sju mil från Rom] och Tres Tabernae [fem mil från Rom] för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod.
[Även om Paulus inte besökt Rom tidigare var han välbekant bland de troende där. Ungefär tre år tidigare, omkring 57 e.Kr., hade han skrivit Romarbrevet till dem från Korint under sin tredje missionsresa. Bland dem som mötte honom nu fanns förmodligen flera av dem som han hälsade till i Rom 16:3–15, bland annat Priscilla och Aquila, se även Apg 18:2–3, 18–19.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

κἀκεῖθεν   οἱ   ἀδελφοὶ   ἀκούσαντες   τὰ   περὶ   ἡμῶν   ἦλθαν   εἰς   ἀπάντησιν   ἡμῖν   ἄχρι   Ἀππίου   φόρου   καὶ   Τριῶν   ταβερνῶν,   οὓς   ἰδὼν   ὁ   Παῦλος   εὐχαριστήσας   τῷ   θεῷ   ἔλαβεν   θάρσος.¶  

Textus Receptus (TR)

κἀκεῖθεν   οἱ   ἀδελφοὶ   ἀκούσαντες   τὰ   περὶ   ἡμῶν   ἦλθαν   εἰς   ἀπάντησιν   ἡμῖν   ἄχρι   Ἀππίου   φόρου   καὶ   Τριῶν   ταβερνῶν,   οὓς   ἰδὼν   ὁ   Παῦλος   εὐχαριστήσας   τῷ   θεῷ   ἔλαβεν   θάρσος.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2547
κἀκεῖθεν (kakeithen)
och därifrån, och efter det
And from there
Adverb Adverb
ADV
G3588
οἱ (oi)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0080
ἀδελφοὶ (adelphoi)
bror, broder, pl. bröder/syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G0191
ἀκούσαντες (akoysantes)
höra, lyssna
having heard
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G3588
τὰ (ta)
–, den, det
the things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4012
περὶ (peri)
omkring, runtom
concerning
Preposition Preposition
PREP
G1473
ἡμῶν (emon)
jag, mig, min, mitt
us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G2064
ἦλθαν (elthan)
anlända, komma, gå
they came out
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G1519
εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot
to
Preposition Preposition
PREP
G0529
ἀπάντησιν (apantesin)
möte
meet
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1473
ἡμῖν (emin)
jag, mig, min, mitt
us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G0891
ἄχρι (achri)
fram tills, till,
as far as
Preposition Preposition
PREP
G0675
Ἀππίου (Appioy)
Appii
of Appius
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Plats (plats)
N-GSM-L
G5410
φόρου (phoroy)
Forum
[the] market
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
Plats (plats)
N-GSN-L
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5140
Τριῶν (Trion)
3, tre
[the] Three
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
Plats (plats)
A-GPF-L
G4999
ταβερνῶν, (tabernon,)
Tabernae, krog
Taverns,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
Plats (plats)
N-GPF-L
G3739
οὓς (oys)
dessa som
whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
R-APM
G1492
ἰδὼν (idon)
veta, känna till, förstå, se, skåda ...
having seen
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3588
(o)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3972
Παῦλος (Paylos)
Paulus
Paul,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2168
εὐχαριστήσας (eycharistesas)
tacka, vara tacksam
having given thanks
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G3588
τῷ (to)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2316
θεῷ (theo)
Gud
to God,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2983
ἔλαβεν (elaben)
ta emot, få, välkomna, ta
took
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G2294
θάρσος.¶ (tharsos.)
mod
courage.
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)