Apostlagärningarna 2:47

De prisade Gud och var omtyckta (hade favör, nåd, var respekterade – gr. charis) hos allt vanligt folk. Herren ökade varje dag antalet av dem som blev frälsta.
[Det kan till en början ses som en motsägelse att de var omtyckta av alla, när Jesus sagt: "Ve er när alla berömmer er", Luk 6:26. I Apostlagärningarna är fokus på vad Gud gör. De troende prisade Gud och hade favör hos allt vanligt folk. Här används gr. laos som beskriver allmänheten till skillnad från överheten, som var de som ville tysta ner dem och fängsla dem. Ordet för "allt" är holon som verkligen beskriver alla. Den stora majoriteten av vanligt folk märkte hur generösa och kärleksfulla de kristna var mot dem, och Gud gav de kristna favör hos dem.
När Jesus däremot sa "Ve er när alla berömmer er" så används ett annat ord för alla, gr. pas. Detta ord beskriver "alla sorter och olika typer". När människor från alla håll, organisationer och inriktningar berömmer de kristna bör man vara vaksam. I detta sammanhang talade Jesus också om falska profeter. Ett av deras kännetecken är just självcentreringen och hur det är viktigare att behaga människor än Gud. En inställning tvärt emot de första kristnas i Jerusalem, som satte Guds ord, gemenskapen och bönen främst, se Apg 2:42.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

αἰνοῦντες   τὸν   θεὸν   καὶ   ἔχοντες   χάριν   πρὸς   ὅλον   τὸν   λαόν.   ὁ   δὲ   κύριος   προσετίθει   τοὺς   σῳζομένους   καθ᾽   ἡμέραν   ἐπὶ   τὸ   αὐτό.¶  

Textus Receptus (TR)

αἰνοῦντες   τὸν   θεὸν   καὶ   ἔχοντες   χάριν   πρὸς   ὅλον   τὸν   λαόν.   ὁ   δὲ   κύριος   προσετίθει   τοὺς   σῳζομένους   καθ᾽   ἡμέραν   ἐπὶ   τὸ   αὐτό.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 21 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0134 αἰνοῦντες (aineo)
prisa praising
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2316 θεὸν (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2192 ἔχοντες (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G5485 χάριν (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva favor
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4314 πρὸς (pros)
till with
Preposition Preposition
PREP
G3650 ὅλον (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g ... all
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2992 λαόν. (laos)
folk people.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre the Lord
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4369 προσετίθει (prostithemi)
lägga till was adding
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det those who
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4982 σῳζομένους (sozo)
frälsa, rädda, befria, upprätta, he ... were being saved
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PPP-APM
G2596 καθ᾽ (kata)
i enlighet med every
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέραν (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G0846 αὐτό.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
P-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)