Apostlagärningarna 2:29

Män och bröder, jag kan väl öppet säga till er att vår stamfar David är död och begraven, och hans grav finns här än i dag.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἄνδρες   ἀδελφοί,   ἐξὸν   εἰπεῖν   μετὰ   παρρησίας   πρὸς   ὑμᾶς   περὶ   τοῦ   πατριάρχου   Δαυὶδ   ὅτι   καὶ   ἐτελεύτησεν   καὶ   ἐτάφη   καὶ   τὸ   μνῆμα   αὐτοῦ   ἔστιν   ἐν   ἡμῖν   ἄχρι   τῆς   ἡμέρας   ταύτης.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 28 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0435 Ἄνδρες (aner)
man, make Men,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G0080 ἀδελφοί, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G1832 ἐξὸν (exesti)
tillåta it is permitted [me]
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-PAP-NSN
G2036 εἰπεῖν (epo)
tala, skicka ut ljud to speak
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G3954 παρρησίας (parrhesia)
öppet tal, frimodigt tal freedom
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3966 πατριάρχου (patriarches)
patriark, stamfader patriarch
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1138 Δαυὶδ (Dabid)
David David,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... both
Konj. Konjunktion
CONJ
G5053 ἐτελεύτησεν (teleutao)
he died
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2290 ἐτάφη (thapto)
begrava was buried,
VERB Verb
2:a aorist pass. ind. andra aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2API-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G3418 μνῆμα (mnema)
grav tomb
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1510 ἔστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῖν (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G0891 ἄχρι (achri, achris)
fram tills, till, unto
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2250 ἡμέρας (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3778 ταύτης. (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
D-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)