Apostlagärningarna 2:27

För du ska inte överge min själ (lämna den hjälplös) i dödsriket (grekiska Hades, hebreiska Sheol)
eller låta din heliges kropp förgås [utsättas för förgängelsen, då kroppen förmultnar efter döden].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὅτι   οὐκ   ἐγκαταλείψεις   τὴν   ψυχήν   μου   εἰς   ᾅδην,   οὐδὲ   δώσεις   τὸν   ὅσιόν   σου   ἰδεῖν   διαφθοράν.  

Textus Receptus (TR)

ὅτι   οὐκ   ἐγκαταλείψεις   τὴν   ψυχήν   μου   εἰς   ᾅδην,   οὐδὲ   δώσεις   τὸν   ὅσιόν   σου   ἰδεῖν   διαφθοράν.  

Grundtextkommentarer

TR har 14 ord, NA har 15 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1459 ἐγκαταλείψεις (egkataleipo)
överge, lämna You will abandon
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-FAI-2S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G5590 ψυχήν (psuche)
själ, liv soul
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1473 μου (ego)
av mig of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G0086 ᾅδην, (hades)
Hades, dödsriket, graven Hades,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Plats (plats)
N-ASM-L
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G1325 δώσεις (didomi)
ge will You allow
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-FAI-2S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3741 ὅσιόν (hosios)
helig Holy One
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G4771 σου (su)
du, ni, er of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G1492 ἰδεῖν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... to see
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G1312 διαφθοράν. (diaphthora)
förgängelse decay.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)