Apostlagärningarna 2:22

Män, israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blivit erkänd (auktoriserad) av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, precis som ni själva känt till.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἄνδρες   Ἰσραηλῖται,   ἀκούσατε   τοὺς   λόγους   τούτους·   Ἰησοῦν   τὸν   Ναζωραῖον,   ἄνδρα   ἀποδεδειγμένον   ἀπὸ   τοῦ   θεοῦ   εἰς   ὑμᾶς   δυνάμεσιν   καὶ   τέρασιν   καὶ   σημείοις   οἷς   ἐποίησεν   δι᾽   αὐτοῦ   ὁ   θεὸς   ἐν   μέσῳ   ὑμῶν,   καθὼς   αὐτοὶ   οἴδατε,  

Textus Receptus (TR)

Ἄνδρες   Ἰσραηλῖται,   ἀκούσατε   τοὺς   λόγους   τούτους·   Ἰησοῦν   τὸν   Ναζωραῖον,   ἄνδρα   ἀποδεδειγμένον   ἀπὸ   τοῦ   θεοῦ   εἰς   ὑμᾶς   δυνάμεσιν   καὶ   τέρασιν   καὶ   σημείοις   οἷς   ἐποίησεν   δι᾽   αὐτοῦ   ὁ   θεὸς   ἐν   μέσῳ   ὑμῶν,   καθὼς   καὶ   αὐτοὶ   οἴδατε,  

Grundtextkommentarer

NA har 33 ord, TR har 34 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0435 Ἄνδρες (aner)
man, make Men,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G2475 Ἰσραηλῖται, (Israelites)
israelit Israelites,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
Person (person)
N-VPM-PG
G0191 ἀκούσατε (akouo)
höra, lyssna do hear
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3056 λόγους (logos)
ord, resonemang words
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3778 τούτους· (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these:
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
D-APM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3480 Ναζωραῖον, (Nazoraios)
nasaré of Nazareth,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Plats (plats)
N-ASM-LG
G0435 ἄνδρα (aner)
man, make a man
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0584 ἀποδεδειγμένον (apodeiknumi)
erkänna, auktorisera set forth
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-RPP-ASM
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G1411 δυνάμεσιν (dunamis)
makt, kraft, styrka, mirakel, kraft ... by miracles
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5059 τέρασιν (teras)
under, mirakel by wonders
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4592 σημείοις (semeion)
tecken, mirakel by signs,
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G3739 οἷς (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
R-DPN
G4160 ἐποίησεν (poieo)
göra did
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3319 μέσῳ (mesos)
mitt ibland, [the] midst
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
A-DSN
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det you yourselves
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
P-NPM
G1492 οἴδατε, (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... know,
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)