Apostlagärningarna 2:17


'Detta ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud:
Jag ska utgjuta (i överflöd tömma ut) min Ande över allt kött.
[Över alla människor, utan hänsyn till ålder, kön eller ställning.]
Era söner och döttrar
ska profetera (tala inspirerat av Gud).
Era unga män (ungdomar)
ska se syner.
Era gamla män
ska ha drömmar (gudomligt inspirerade drömmar).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἔσται   ἐν   ταῖς   ἐσχάταις   ἡμέραις,   λέγει   ὁ   θεός,   ἐκχεῶ   ἀπὸ   τοῦ   πνεύματός   μου   ἐπὶ   πᾶσαν   σάρκα   καὶ   προφητεύσουσιν   οἱ   υἱοὶ   ὑμῶν   καὶ   αἱ   θυγατέρες   ὑμῶν,   καὶ   οἱ   νεανίσκοι   ὑμῶν   ὁράσεις   ὄψονται   καὶ   οἱ   πρεσβύτεροι   ὑμῶν   ἐνυπνίοις   ἐνυπνιασθήσονται.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἔσται   ἐν   ταῖς   ἐσχάταις   ἡμέραις,   λέγει   ὁ   θεός,   ἐκχεῶ   ἀπὸ   τοῦ   πνεύματός   μου   ἐπὶ   πᾶσαν   σάρκα   καὶ   προφητεύσουσιν   οἱ   υἱοὶ   ὑμῶν   καὶ   αἱ   θυγατέρες   ὑμῶν,   καὶ   οἱ   νεανίσκοι   ὑμῶν   ὁράσεις   ὄψονται   καὶ   οἱ   πρεσβύτεροι   ὑμῶν   ἐνυπνίοις   ἐνυπνιασθήσονται.  

Grundtextkommentarer

TR har 37 ord, NA har 38 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἔσται (eimi)
är it will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G2078 ἐσχάταις (eschatos)
sista, nedersta, yttersta, det sist ... last
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
A-DPF
G2250 ἡμέραις, (hemera)
dag, daglig days,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεός, (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1632 ἐκχεῶ (ekcheo, ekchuno)
rinner ut, spilla, spilla ut, rinna ... I will pour out
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-FAI-1S
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G4151 πνεύματός (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3956 πᾶσαν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G4561 σάρκα (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet flesh;
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4395 προφητεύσουσιν (propheteuo)
profetera, förutsäga, tala inspirer ... will prophesy
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G5207 υἱοὶ (huios)
son, ättling sons
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 αἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis femininum
T-NPF
G2364 θυγατέρες (thugater)
dotter daughters
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er of you;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3495 νεανίσκοι (neaniskos)
ung man young men
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3706 ὁράσεις (horasis)
syn, utseende visions
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G3708 ὄψονται (horao)
se will see,
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FDI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4245 πρεσβύτεροι (presbuteros)
äldste elders
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Jämförande jämförande
A-NPM-C
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1798 ἐνυπνίοις (enupnion)
dröm dreams
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G1797 ἐνυπνιασθήσονται. (enupniazomai)
drömma, ha drömmar will dream;
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FPI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)