Apostlagärningarna 18:21

och tog farväl med orden: "Jag kommer tillbaka till er en annan gång, om Gud vill." Sedan gick han ombord och lämnade Efesos.
[Det är troligt att skeppet som Paulus åker med gjorde ett kortare stopp i Efesos för att lasta av och på varor. På nästa resa kommer Paulus tillbaka hit och stannar tre år, se Apg 19. Priscilla och Aquila blir kvar i Efesos under många år. De flyttar så småningom tillbaka till Rom, någon gång efter 54 e.Kr. när Claudius har efterträtts av Nero, se Rom 16:3.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀλλ᾽   ἀποταξάμενος   καὶ   εἰπών,   πάλιν   ἀνακάμψω   πρὸς   ὑμᾶς   τοῦ   θεοῦ   θέλοντος,   ἀνήχθη   ἀπὸ   τῆς   Ἐφέσου.  

Textus Receptus (TR)

ἀλλ᾽   ἀποταξάμενος   καὶ   αὐτοῖς   εἰπών,   δεῖ   με   πάντως   τὴν   ἑορτὴν   τὴν   ἐρχομένην   ποιῆσαι   εἰς   Ἱεροσόλυμα·   πάλιν   δὲ   ἀνακάμψω   πρὸς   ὑμᾶς   τοῦ   θεοῦ   θέλοντος,   καὶ   ἀνήχθη   ἀπὸ   τῆς   Ἐφέσου.  

Grundtextkommentarer

NA har 15 ord, TR har 26 (+11).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G0657 ἀποταξάμενος (apotassomai)
ta farväl, försaka, avstå having taken leave
VERB Verb
aorist medium part. aorist medium particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AMP-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἰπών, (epo)
tala, skicka ut ljud having said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3825 πάλιν (palin)
igen Again
Adverb Adverb
ADV
G0344 ἀνακάμψω (anakampto)
återvända I will return
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-FAI-1S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2309 θέλοντος, (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska willing,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G0321 ἀνήχθη (anago)
föra, leda, ta med, segla he sailed
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2181 Ἐφέσου. (Ephesos)
Efesos Ephesus,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)