Apostlagärningarna 16:26

Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἄφνω   δὲ   σεισμὸς   ἐγένετο   μέγας   ὥστε   σαλευθῆναι   τὰ   θεμέλια   τοῦ   δεσμωτηρίου·   ἠνεῴχθησαν   δὲ   παραχρῆμα   αἱ   θύραι   πᾶσαι,   καὶ   πάντων   τὰ   δεσμὰ   ἀνέθη.  

Textus Receptus (TR)

ἄφνω   δὲ   σεισμὸς   ἐγένετο   μέγας   ὥστε   σαλευθῆναι   τὰ   θεμέλια   τοῦ   δεσμωτηρίου·   ἠνεῴχθησαν   δὲ   παραχρῆμα   αἱ   θύραι   πᾶσαι,   καὶ   πάντων   τὰ   δεσμὰ   ἀνέθη.  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0869 ἄφνω (aphno)
plötsligt Suddenly
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G4578 σεισμὸς (seismos)
storm, jordbävning earthquake
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1096 ἐγένετο (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma there was
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G3173 μέγας (megas)
stor, mäktig, viktig a great,
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G5620 ὥστε (hoste)
så att, så att både, därför, alltså ... so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4531 σαλευθῆναι (saleuo)
vaja shaking
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G2310 θεμέλια (themelios, themelion)
grund foundations
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G1201 δεσμωτηρίου· (desmoterion)
fängelse prison house;
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G0455 ἠνεῴχθησαν (anoigo)
öppna were opened
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-API-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3916 παραχρῆμα (parachrema)
på en gång immediately
Adverb Adverb
ADV
G3588 αἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis femininum
T-NPF
G2374 θύραι (thura)
dörr, port, ingång, grind doors
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF
G3956 πᾶσαι, (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
A-NPF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πάντων (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
of all,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G1199 δεσμὰ (desmon, desmos)
bojor chains
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G0447 ἀνέθη. (aniemi)
lösa, lösgöra, lämna were loosed.
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)