Apostlagärningarna 16:18

Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu den Smordes (Kristi) namn att lämna henne!" I samma ögonblick for anden ut.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τοῦτο   δὲ   ἐποίει   ἐπὶ   πολλὰς   ἡμέρας.   διαπονηθεὶς   δὲ   Παῦλος   καὶ   ἐπιστρέψας   τῷ   πνεύματι   εἶπεν·   παραγγέλλω   σοι   ἐν   ὀνόματι   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   ἐξελθεῖν   ἀπ᾽   αὐτῆς.   καὶ   ἐξῆλθεν   αὐτῇ   τῇ   ὥρᾳ.  

Textus Receptus (TR)

τοῦτο   δὲ   ἐποίει   ἐπὶ   πολλὰς   ἡμέρας.   διαπονηθεὶς   δὲ   ὁ   Παῦλος   καὶ   ἐπιστρέψας   τῷ   πνεύματι   εἶπεν·   παραγγέλλω   σοι   ἐν   τῷ   ὀνόματι   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   ἐξελθεῖν   ἀπ᾽   αὐτῆς.   καὶ   ἐξῆλθεν   αὐτῇ   τῇ   ὥρᾳ.  

Grundtextkommentarer

NA har 28 ord, TR har 30 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... This
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ἐποίει (poieo)
göra she was continuing
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till for
Preposition Preposition
PREP
G4183 πολλὰς (polus)
många, mycket, stor many
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G2250 ἡμέρας. (hemera)
dag, daglig days.
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G1278 διαπονηθεὶς (diaponeo)
upprörd Having been distressed
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3972 Παῦλος (Paulos)
Paulus Paul,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1994 ἐπιστρέψας (epistrepho)
vända, återvända, vända om, omvända ... having turned
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4151 πνεύματι (pneuma)
Ande spirit,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud he said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3853 παραγγέλλω (paraggello)
befalla I command
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 σοι (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus of Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G1831 ἐξελθεῖν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... to come out
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῆς. (autos)
honom, dem, henne, den, det her.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1831 ἐξῆλθεν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... it came out
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτῇ (autos)
honom, dem, henne, den, det on [the] same
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
P-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G5610 ὥρᾳ. (hora)
timme, ögonblick hour.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)