Apostlagärningarna 13:41


'Se, ni föraktare,
häpna och gå under:
jag gör en gärning i era dagar,
en gärning ni aldrig kommer att tro
när den berättas för er.' " [När Stefanos höll en liknande predikan i Jerusalem var Paulus en av dem som avbröt honom innan han fick avsluta sitt tal, se Apg 7:53–54.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἴδετε,   οἱ   καταφρονηταί,   καὶ   θαυμάσατε   καὶ   ἀφανίσθητε,   ὅτι   ἔργον   ἐργάζομαι   ἐγὼ   ἐν   ταῖς   ἡμέραις   ὑμῶν,   ἔργον   ὃ   οὐ   μὴ   πιστεύσητε   ἐάν   τις   ἐκδιηγῆται   ὑμῖν.¶  

Textus Receptus (TR)

ἴδετε,   οἱ   καταφρονηταί,   καὶ   θαυμάσατε   καὶ   ἀφανίσθητε,   ὅτι   ἔργον   ἐργάζομαι   ἐγὼ   ἐν   ταῖς   ἡμέραις   ὑμῶν,   ἔργον   ὃ   οὐ   μὴ   πιστεύσητε   ἐάν   τις   ἐκδιηγῆται   ὑμῖν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 23 ord, NA har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 ἴδετε, (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... Behold!
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-2AAM-2P
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne you
Bestämd artikel Bestämd artikel
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
T-VPM
G2707 καταφρονηταί, (kataphrontes)
föraktare scoffers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2296 θαυμάσατε (thaumazo)
förundra, förvåna do wonder
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0853 ἀφανίσθητε, (aphanizo)
vanställa, förstöra, försvinna, gå ... do perish
VERB Verb
aorist pass. imp. aorist passiv imp.
pl. andra person pluralis
V-APM-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konj. Konjunktion
CONJ
G2041 ἔργον (ergon)
gärning, handling a work
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2038 ἐργάζομαι (ergazomai)
arbeta, göra, tjänstgöra, göra affä... am working
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
denna, denne the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G2250 ἡμέραις (hemera)
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2041 ἔργον (ergon)
gärning, handling a work
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3739 (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte never
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4100 πιστεύσητε (pisteuo)
att tro you may believe,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G1437 ἐάν (ean)
om, ifall even if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några one
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G1555 ἐκδιηγῆται (ekdiegeomai)
berätta shall declare it
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. subj. presens medium eller passiv-deponent subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-PNS-3S
G4771 ὑμῖν.¶ (su)
du, ni, er to you.’
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)