Johannesevangeliet 9:41

Jesus svarade dem: "Om ni var blinda skulle ni inte ha någon synd, men eftersom ni säger att ni ser, finns er synd kvar."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἶπεν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰ   τυφλοὶ   ἦτε,   οὐκ   ἂν   εἴχετε   ἁμαρτίαν.   νῦν   δὲ   λέγετε   ὅτι   βλέπομεν,   ἡ   ἁμαρτία   ὑμῶν   μένει.¶  

Textus Receptus (TR)

εἶπεν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰ   τυφλοὶ   ἦτε,   οὐκ   ἂν   εἴχετε   ἁμαρτίαν.   νῦν   δὲ   λέγετε   ὅτι   βλέπομεν,   ἡ   οὖν   ἁμαρτία   ὑμῶν   μένει.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 21 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud Said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5185 τυφλοὶ (tuphlos)
blind blind
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1510 ἦτε, (eimi)
är you were,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-IAI-2P
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... then would
Partikel Partikel
PRT
G2192 εἴχετε (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... you have
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-IAI-2P
G0266 ἁμαρτίαν. (hamartia)
synd, syndig handling sin;
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu since
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγετε (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... you say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G0991 βλέπομεν, (blepo)
se, ge akt på We see,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G0266 ἁμαρτία (hamartia)
synd, syndig handling sin
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3306 μένει.¶ (meno)
stanna, bo, förbli remains.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)