Johannesevangeliet 9:4

Så länge det är dag (ljus) måste vi vara upptagna (är det helt nödvändigt att vi är sysselsatta) med att utföra hans gärningar som har sänt mig. Det kommer en natt då ingen kan arbeta.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἡμᾶς   δεῖ   ἐργάζεσθαι   τὰ   ἔργα   τοῦ   πέμψαντός   με   ἕως   ἡμέρα   ἐστίν·   ἔρχεται   νύξ,   ὅτε   οὐδεὶς   δύναται   ἐργάζεσθαι.  

Textus Receptus (TR)

ἡμᾶς   δεῖ   ἐργάζεσθαι   τὰ   ἔργα   τοῦ   πέμψαντός   με   ἕως   ἡμέρα   ἐστίν·   ἔρχεται   νύξ,   ὅτε   οὐδεὶς   δύναται   ἐργάζεσθαι.  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss Us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G1210 δεῖ (deo)
binda it behooves
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2038 ἐργάζεσθαι (ergazomai)
arbeta, göra, tjänstgöra, göra affä ... to work
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. inf. presens medium eller passiv-deponent infinitiv
V-PNN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G2041 ἔργα (ergon)
gärning, handling works
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the [One who]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3992 πέμψαντός (pempo)
skicka having sent
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-AAP-GSM
G1473 με (ego)
mig Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, while
Konj. Konjunktion
CONJ
G2250 ἡμέρα (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1510 ἐστίν· (eimi)
är it is;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2064 ἔρχεται (erchomai)
anlända, komma, gå is coming
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G3571 νύξ, (nux)
natt, midnatt night,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Adverb Adverb
ADV
G3762 οὐδεὶς (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget no one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Nominativ nominativ
A-NSM-N
G1410 δύναται (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan is able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G2038 ἐργάζεσθαι. (ergazomai)
arbeta, göra, tjänstgöra, göra affä ... to work.
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. inf. presens medium eller passiv-deponent infinitiv
V-PNN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)