Johannesevangeliet 9:39

Jesus sa: "Till en dom [för att predika Guds sanning, vara som en skiljedomare mellan dem som tror på mig och dem som inte tror] har jag kommit i världen, för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   εἶπεν   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰς   κρίμα   ἐγὼ   εἰς   τὸν   κόσμον   τοῦτον   ἦλθον,   ἵνα   οἱ   μὴ   βλέποντες   βλέπωσιν   καὶ   οἱ   βλέποντες   τυφλοὶ   γένωνται.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot For
Preposition Preposition
PREP
G2917 κρίμα (krima)
dom judgment
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2889 κόσμον (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3778 τοῦτον (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
D-ASM
G2064 ἦλθον, (erchomai)
anlända, komma, gå came,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0991 βλέποντες (blepo)
se, ge akt på seeing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G0991 βλέπωσιν (blepo)
se, ge akt på may see;
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-PAS-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0991 βλέποντες (blepo)
se, ge akt på seeing,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G5185 τυφλοὶ (tuphlos)
blind blind
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1096 γένωνται.¶ (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma may become.”
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-2ADS-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)