Johannesevangeliet 9:31

Vi vet att Gud inte lyssnar på syndare, men om någon väljer att frukta Gud (i vördnadsfull tillbedjan) och väljer att göra hans vilja, då hör Gud honom.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οἴδαμεν   ὅτι   ἁμαρτωλῶν   ὁ   θεὸς   οὐκ   ἀκούει,   ἀλλ᾽   ἐάν   τις   θεοσεβὴς   ᾖ   καὶ   τὸ   θέλημα   αὐτοῦ   ποιῇ,   τούτου   ἀκούει.  

Textus Receptus (TR)

οἴδαμεν   δὲ   ὅτι   ἁμαρτωλῶν   ὁ   θεὸς   οὐκ   ἀκούει,   ἀλλ᾽   ἐάν   τις   θεοσεβὴς   ᾖ   καὶ   τὸ   θέλημα   αὐτοῦ   ποιῇ,   τούτου   ἀκούει.  

Grundtextkommentarer

NA har 19 ord, TR har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἴδαμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... We know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0268 ἁμαρτωλῶν (hamartolos)
syndig, syndare to sinners
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0191 ἀκούει, (akouo)
höra, lyssna does listen;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G1437 ἐάν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G2318 θεοσεβὴς (theosebes)
tillbedjare av Gud God-fearing
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 (eimi)
är shall be,
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-PAS-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2307 θέλημα (thelema)
vilja will
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G4160 ποιῇ, (poieo)
göra shall do,
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-PAS-3S
G3778 τούτου (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... to him
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
D-GSM
G0191 ἀκούει. (akouo)
höra, lyssna He listens.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)