Johannesevangeliet 9:3

Jesus svarade: "Det är varken hans synd eller hans föräldrars synd som gjorde honom blind. Det skedde för att Guds gärningar skulle bli manifesterade (förklarade, åskådliggjorda) i honom.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς·   οὔτε   οὗτος   ἥμαρτεν   οὔτε   οἱ   γονεῖς   αὐτοῦ,   ἀλλ᾽   ἵνα   φανερωθῇ   τὰ   ἔργα   τοῦ   θεοῦ   ἐν   αὐτῷ.  

Textus Receptus (TR)

Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   οὔτε   οὗτος   ἥμαρτεν   οὔτε   οἱ   γονεῖς   αὐτοῦ,   ἀλλ᾽   ἵνα   φανερωθῇ   τὰ   ἔργα   τοῦ   θεοῦ   ἐν   αὐτῷ.  

Grundtextkommentarer

NA har 18 ord, TR har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller Neither
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this [man]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G0264 ἥμαρτεν (hamartano)
synda sinned,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1118 γονεῖς (goneus)
föräldrar parents
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2443 ἵνα (hina)
för att, till [it was] that
Konj. Konjunktion
CONJ
G5319 φανερωθῇ (phaneroo)
offentliggöra may be displayed
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-APS-3S
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G2041 ἔργα (ergon)
gärning, handling works
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ. (autos)
honom, dem, henne, den, det him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)