Johannesevangeliet 9:25

Han svarade: "Om han är en syndare eller inte det vet jag inte, men en sak vet jag: Jag var förut blind, men nu kan jag se!"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀπεκρίθη   οὖν   ἐκεῖνος   εἰ   ἁμαρτωλός   ἐστιν   οὐκ   οἶδα·   ἓν   οἶδα   ὅτι   τυφλὸς   ὢν   ἄρτι   βλέπω.  

Textus Receptus (TR)

Ἀπεκρίθη   οὖν   ἐκεῖνος   καὶ   εἶπεν·   εἰ   ἁμαρτωλός   ἐστιν   οὐκ   οἶδα·   ἓν   οἶδα   ὅτι   τυφλὸς   ὢν   ἄρτι   βλέπω.  

Grundtextkommentarer

NA har 15 ord, TR har 17 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G1565 ἐκεῖνος (ekeinos)
den he,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida Whether
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G0268 ἁμαρτωλός (hamartolos)
syndig, syndare a sinner
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är He is,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492 οἶδα· (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I know.
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G1520 ἓν (heis)
en One [thing]
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I do know,
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G5185 τυφλὸς (tuphlos)
blind blind
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 ὢν (eimi)
är being,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G0737 ἄρτι (arti)
nu, hädanefter, ännu now
Adverb Adverb
ADV
G0991 βλέπω. (blepo)
se, ge akt på I see.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)