Johannesevangeliet 9:22

Detta sa hans föräldrar för att de ständigt fruktade judarna [de judiska ledarna], för de hade redan kommit överens om att den som bekände att Jesus var den Smorde (Messias) skulle bli utkastad från synagogan.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ταῦτα   εἶπαν   οἱ   γονεῖς   αὐτοῦ,   ὅτι   ἐφοβοῦντο   τοὺς   Ἰουδαίους·   ἤδη   γὰρ   συνετέθειντο   οἱ   Ἰουδαῖοι   ἵνα   ἐάν   τις   αὐτὸν   ὁμολογήσῃ   χριστόν,   ἀποσυνάγωγος   γένηται.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... These things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G2036 εἶπαν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1118 γονεῖς (goneus)
föräldrar parents
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G5399 ἐφοβοῦντο (phobeo)
frukta they were afraid
VERB Verb
imp. medium/passiv-dep. ind. imperfekt medium eller passiv-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-INI-3P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G2453 Ἰουδαίους· (Ioudaios)
judisk, jude Jews;
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-APM-PG
G2235 ἤδη (ede)
nu, redan, än, även nu already
Adverb Adverb
ADV
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4934 συνετέθειντο (suntithemai)
komma överens had agreed together
VERB Verb
pl. perf. medium ind. pluskvamperfekt medium indikativ
pl. tredje person pluralis
V-LMI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι (Ioudaios)
judisk, jude Jews
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-NPM-PG
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1437 ἐάν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3670 ὁμολογήσῃ (homologeo)
bekänna, lova, prisa shall confess
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G5547 χριστόν, (Christos)
den Smorde, Kristus Christ,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-ASM-T
G0656 ἀποσυνάγωγος (aposunagogos)
uteslutas ur synagogan, uteslutas u ... expelled from the synagogue
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1096 γένηται. (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma he shall be.
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2ADS-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)