Johannesevangeliet 9:21

Men hur han nu kan se det vet vi inte, eller vem som har öppnat hans ögon, det vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog och kan tala för sig själv."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

πῶς   δὲ   νῦν   βλέπει   οὐκ   οἴδαμεν,   ἢ   τίς   ἤνοιξεν   αὐτοῦ   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   ἡμεῖς   οὐκ   οἴδαμεν·   αὐτὸν   ἐρωτήσατε,   ἡλικίαν   ἔχει·   αὐτὸς   περὶ   ἑαυτοῦ   λαλήσει.¶  

Textus Receptus (TR)

πῶς   δὲ   νῦν   βλέπει   οὐκ   οἴδαμεν,   ἢ   τίς   ἤνοιξεν   αὐτοῦ   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   ἡμεῖς   οὐκ   οἴδαμεν·   αὐτὸν   ἐρωτήσατε,   αὐτὸς   ἡλικίαν   ἔχει·   αὐτὸς   περὶ   ἑαυτοῦ   λαλήσει.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 23 ord, TR har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4459 πῶς (pos)
hur How
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu presently
Adverb Adverb
ADV
G0991 βλέπει (blepo)
se, ge akt på he sees,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492 οἴδαμεν, (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... we know,
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G0455 ἤνοιξεν (anoigo)
öppna opened
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς (ophthalmos)
öga, syn eyes,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G1473 ἡμεῖς (ego)
oss we
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. första person nominativ pluralis
P-1NP
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492 οἴδαμεν· (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... know;
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2065 ἐρωτήσατε, (erotao)
fråga, be, önska do ask;
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G2244 ἡλικίαν (helikia)
livslängd, ålder age
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2192 ἔχει· (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... has
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det He.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
P-NSM
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom Concerning
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῦ (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... himself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. sing. tredje person gen. singularis maskulinum
F-3GSM
G2980 λαλήσει.¶ (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... he will speak.
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)