Johannesevangeliet 9:19

De frågade dem: "Är detta er son som ni själva säger var född blind? Hur kan han nu se?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἠρώτησαν   αὐτοὺς   λέγοντες·   οὗτός   ἐστιν   ὁ   υἱὸς   ὑμῶν   ὃν   ὑμεῖς   λέγετε   ὅτι   τυφλὸς   ἐγεννήθη;   πῶς   οὖν   βλέπει   ἄρτι;¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2065 ἠρώτησαν (erotao)
fråga, be, önska they asked
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G3004 λέγοντες· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3778 οὗτός (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... This
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem of whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3004 λέγετε (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G5185 τυφλὸς (tuphlos)
blind blind
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1080 ἐγεννήθη; (gennao)
föda, befrukta, födde he was born?
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G4459 πῶς (pos)
hur How
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0991 βλέπει (blepo)
se, ge akt på does he see
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0737 ἄρτι;¶ (arti)
nu, hädanefter, ännu presently?
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)