Johannesevangeliet 9:18

Men judarna trodde inte att han hade [verkligen] varit blind och fått sin syn förrän de hade skickat efter (kallat in) hans föräldrar.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οὐκ   ἐπίστευσαν   οὖν   οἱ   Ἰουδαῖοι   περὶ   αὐτοῦ   ὅτι   ἦν   τυφλὸς   καὶ   ἀνέβλεψεν   ἕως   ὅτου   ἐφώνησαν   τοὺς   γονεῖς   αὐτοῦ   τοῦ   ἀναβλέψαντος,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4100 ἐπίστευσαν (pisteuo)
att tro did believe
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι (Ioudaios)
judisk, jude Jews
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-NPM-PG
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἦν (eimi)
är he was being
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G5185 τυφλὸς (tuphlos)
blind blind
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0308 ἀνέβλεψεν (anablepo)
får sin syn, såg upp received sight,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Preposition Preposition
PREP
G3748 ὅτου (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken when
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
R-GSN
G5455 ἐφώνησαν (phoneo)
kalla they called
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1118 γονεῖς (goneus)
föräldrar parents
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0308 ἀναβλέψαντος, (anablepo)
får sin syn, såg upp having received sight.
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-AAP-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)