Johannesevangeliet 9:16

Då sa några av fariséerna: "Den mannen [Jesus] är inte från Gud, eftersom han inte håller sabbaten."
Andra sa: "Hur kan en syndig människa göra sådana tecken (mirakler)?" Det var ständigt splittring (schismer, fiendskap på grund av åsiktsmotsättningar) bland dem.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἔλεγον   οὖν   ἐκ   τῶν   Φαρισαίων   τινές·   οὐκ   ἔστιν   οὗτος   παρὰ   θεοῦ   ὁ   ἄνθρωπος,   ὅτι   τὸ   σάββατον   οὐ   τηρεῖ.   ἄλλοι   δὲ   ἔλεγον·   πῶς   δύναται   ἄνθρωπος   ἁμαρτωλὸς   τοιαῦτα   σημεῖα   ποιεῖν;   καὶ   σχίσμα   ἦν   ἐν   αὐτοῖς.  

Textus Receptus (TR)

ἔλεγον   οὖν   ἐκ   τῶν   Φαρισαίων   τινές·   οὐκ   ἔστιν   οὗτος   παρὰ   τοῦ   θεοῦ   ὁ   ἄνθρωπος,   ὅτι   τὸ   σάββατον   οὐ   τηρεῖ.   ἄλλοι   δὲ   ἔλεγον·   πῶς   δύναται   ἄνθρωπος   ἁμαρτωλὸς   τοιαῦτα   σημεῖα   ποιεῖν;   καὶ   σχίσμα   ἦν   ἐν   αὐτοῖς.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 33 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγον (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... Were saying
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G5330 Φαρισαίων (Pharisaios)
farisé Pharisees
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Titel (titel)
N-GPM-T
G5100 τινές· (tis)
något, någon, några some,
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
X-NPM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... from
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0444 ἄνθρωπος, (anthropos)
människa man,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4521 σάββατον (sabbaton)
sabbatsdag Sabbath
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5083 τηρεῖ. (tereo)
håll, vaka över He does keep.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0243 ἄλλοι (allos)
annan, andra Others
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 ἔλεγον· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... were saying,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G4459 πῶς (pos)
hur How
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G1410 δύναται (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan is able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa a man
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G0268 ἁμαρτωλὸς (hamartolos)
syndig, syndare sinful
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G5108 τοιαῦτα (toioutos, other, inflections))
sådan such
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G4592 σημεῖα (semeion)
tecken, mirakel signs
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G4160 ποιεῖν; (poieo)
göra to do?
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4978 σχίσμα (schisma)
reva, spricka, splittring division
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1510 ἦν (eimi)
är there was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῖς. (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)