Johannesevangeliet 9:11

Han svarade: "En man som kallas Jesus gjorde lera och smorde den på mina ögon och sa till mig att gå till Siloamdammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig, sedan kunde jag se."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπεκρίθη   ἐκεῖνος   ὁ   ἄνθρωπος   ὁ   λεγόμενος   Ἰησοῦς   πηλὸν   ἐποίησεν   καὶ   ἐπέχρισέν   μου   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   καὶ   εἶπέν   μοι   ὅτι   ὕπαγε   εἰς   τὸν   Σιλωὰμ   καὶ   νίψαι.   ἀπελθὼν   οὖν   καὶ   νιψάμενος   ἀνέβλεψα.  

Textus Receptus (TR)

ἀπεκρίθη   ἐκεῖνος   ὁ   καὶ   εἶπεν·   ἄνθρωπος   ὁ   λεγόμενος   Ἰησοῦς   πηλὸν   ἐποίησεν   καὶ   ἐπέχρισέν   μου   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   καὶ   εἶπέν   μοι   ὅτι   ὕπαγε   εἰς   τὸν   τοῦ   κολυμβήθραν   Σιλωὰμ   καὶ   νίψαι.   ἀπελθὼν   οὖν   καὶ   νιψάμενος   ἀνέβλεψα.  

Grundtextkommentarer

TR har 28 ord, NA har 29 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G1565 ἐκεῖνος (ekeinos)
den He,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa man
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3004 λεγόμενος (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... is being called
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PPP-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G4081 πηλὸν (pelos)
lera clay
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4160 ἐποίησεν (poieo)
göra made,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2025 ἐπέχρισέν (epichrio)
smörja anointed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1473 μου (ego)
av mig of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς (ophthalmos)
öga, syn eyes,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπέν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1473 μοι (ego)
mig to me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G5217 ὕπαγε (hupago)
do go
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G4611 Σιλωὰμ (Siloam)
Siloam Siloam
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Plats (plats)
N-ASM-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3538 νίψαι. (nipto)
tvätta do wash. yourself
VERB Verb
aorist medium imp. aorist medium imp.
sing. andra person singularis
V-AMM-2S
G0565 ἀπελθὼν (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, Having gone
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3538 νιψάμενος (nipto)
tvätta having washed,
VERB Verb
aorist medium part. aorist medium particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AMP-NSM
G0308 ἀνέβλεψα. (anablepo)
får sin syn, såg upp I received sight.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-AAI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)