Johannesevangeliet 8:55

Ni har inte känt honom (haft en personlig erfarenhet av Gud), men jag känner (har en klar förståelse av) honom. Om jag sa att jag inte känner (förstår) honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och håller (skyddar, bevarar, lever efter, följer) hans ord (undervisning).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   οὐκ   ἐγνώκατε   αὐτόν,   ἐγὼ   δὲ   οἶδα   αὐτόν.   κἂν   εἴπω   ὅτι   οὐκ   οἶδα   αὐτόν,   ἔσομαι   ὅμοιος   ὑμῖν   ψεύστης·   ἀλλ᾽   οἶδα   αὐτὸν   καὶ   τὸν   λόγον   αὐτοῦ   τηρῶ.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   οὐκ   ἐγνώκατε   αὐτόν,   ἐγὼ   δὲ   οἶδα   αὐτόν.   κἂν   εἴπω   ὅτι   οὐκ   οἶδα   αὐτόν,   ἔσομαι   ὅμοιος   ὑμῖν   ψεύστης·   ἀλλ᾽   οἶδα   αὐτὸν   καὶ   τὸν   λόγον   αὐτοῦ   τηρῶ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1097 ἐγνώκατε (ginosko)
känna, förstå you have known
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P
G0846 αὐτόν, (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G0846 αὐτόν. (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 + G1437 κἂν (kai+ean)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And if
Konj. Konjunktion
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
CONJ +COND
G2036 εἴπω (epo)
tala, skicka ut ljud I shall say
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-2AAS-1S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G0846 αὐτόν, (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1510 ἔσομαι (eimi)
är I will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-FDI-1S
G3664 ὅμοιος (homoios)
lik like
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G5583 ψεύστης· (pseustes)
lögnare a liar.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men But
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3056 λόγον (logos)
ord, resonemang word
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G5083 τηρῶ.¶ (tereo)
håll, vaka över I keep.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)