Johannesevangeliet 8:53

Vår fader Abraham dog, du är väl inte större än honom, är du? Profeterna har också dött. Vem tror du att du är (utgör du dig för)?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

μὴ   σὺ   μείζων   εἶ   τοῦ   πατρὸς   ἡμῶν   Ἀβραάμ,   ὅστις   ἀπέθανεν;   καὶ   οἱ   προφῆται   ἀπέθανον.   τίνα   σεαυτὸν   ποιεῖς;¶  

Textus Receptus (TR)

μὴ   σὺ   μείζων   εἶ   τοῦ   πατρὸς   ἡμῶν   Ἀβραάμ,   ὅστις   ἀπέθανεν;   καὶ   οἱ   προφῆται   ἀπέθανον.   τίνα   σεαυτὸν   σὺ   ποιεῖς;¶  

Grundtextkommentarer

NA har 17 ord, TR har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4771 σὺ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G3173 μείζων (megas)
stor, mäktig, viktig greater
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Jämförande jämförande
A-NSM-C
G1510 εἶ (eimi)
är are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det than the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρὸς (pater)
fader, far father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G0011 Ἀβραάμ, (Abraam)
Abraham Abraham,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3748 ὅστις (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G0599 ἀπέθανεν; (apothnesko)
dö, omkomma, vara död, döende died?
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4396 προφῆται (prophetes)
profet prophets
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G0599 ἀπέθανον. (apothnesko)
dö, omkomma, vara död, döende died!
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G5101 τίνα (tis)
vad, vilken, vem Whom
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
I-ASM
G4572 σεαυτὸν (seautou)
dig själv yourself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis maskulinum
F-2ASM
G4160 ποιεῖς;¶ (poieo)
göra make You?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)