Johannesevangeliet 8:52

Judarna sa till honom: "Nu förstår vi (har vi en kunskap baserad på personlig erfarenhet) att du har en ond ande. Både Abraham och profeterna har dött, ändå säger du att vem som helst som väljer att hålla ditt ord, han ska aldrig i evighet se döden.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Εἶπον   οὖν   αὐτῷ   οἱ   Ἰουδαῖοι·   νῦν   ἐγνώκαμεν   ὅτι   δαιμόνιον   ἔχεις.   Ἀβραὰμ   ἀπέθανεν   καὶ   οἱ   προφῆται,   καὶ   σὺ   λέγεις·   ἐάν   τις   τὸν   λόγον   μου   τηρήσῃ,   οὐ   μὴ   γεύσηται   θανάτου   εἰς   τὸν   αἰῶνα.  

Textus Receptus (TR)

Εἶπον   οὖν   αὐτῷ   οἱ   Ἰουδαῖοι·   νῦν   ἐγνώκαμεν   ὅτι   δαιμόνιον   ἔχεις.   Ἀβραὰμ   ἀπέθανεν   καὶ   οἱ   προφῆται,   καὶ   σὺ   λέγεις·   ἐάν   τις   τὸν   λόγον   μου   τηρήσῃ,   οὐ   μὴ   γεύσηται   θανάτου   εἰς   τὸν   αἰῶνα.  

Grundtextkommentarer

TR har 30 ord, NA har 31 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπον (epo)
tala, skicka ut ljud Said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι· (Ioudaios)
judisk, jude Jews,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-NPM-PG
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu Now
Adverb Adverb
ADV
G1097 ἐγνώκαμεν (ginosko)
känna, förstå we have known
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1140 δαιμόνιον (daimonion)
demon a demon
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2192 ἔχεις. (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... You have.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G0011 Ἀβραὰμ (Abraam)
Abraham Abraham
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G0599 ἀπέθανεν (apothnesko)
dö, omkomma, vara död, döende died,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4396 προφῆται, (prophetes)
profet prophets,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 σὺ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G3004 λέγεις· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G1437 ἐάν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3056 λόγον (logos)
ord, resonemang word
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G5083 τηρήσῃ, (tereo)
håll, vaka över shall keep,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte never
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1089 γεύσηται (geuomai)
smaka, äta shall he taste
VERB Verb
aorist medium-dep. subj. aorist medium-deponent subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-ADS-3S
G2288 θανάτου (thanatos)
död of death,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0165 αἰῶνα. (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... age.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)