Johannesevangeliet 8:46

Vem av er kan visa på någon synd (överträdelse) hos mig? Om jag talar sanning, varför tror (litar) ni inte på mig?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τίς   ἐξ   ὑμῶν   ἐλέγχει   με   περὶ   ἁμαρτίας;   εἰ   ἀλήθειαν   λέγω,   διὰ   τί   ὑμεῖς   οὐ   πιστεύετέ   μοι;  

Textus Receptus (TR)

τίς   ἐξ   ὑμῶν   ἐλέγχει   με   περὶ   ἁμαρτίας;   εἰ   δὲ   ἀλήθειαν   λέγω,   διὰ   τί   ὑμεῖς   οὐ   πιστεύετέ   μοι;  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem Which
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1651 ἐλέγχει (elegcho)
avslöja, tillrättavisa, överbevisa ... convicts
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1473 με (ego)
mig me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G0266 ἁμαρτίας; (hamartia)
synd, syndig handling sin?
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G0225 ἀλήθειαν (aletheia)
sanning [the] truth
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3004 λέγω, (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I speak,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför because of
Preposition Preposition
PREP
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4100 πιστεύετέ (pisteuo)
att tro do believe
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G1473 μοι; (ego)
mig Me?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)