Johannesevangeliet 8:44

Ni är från er fader, djävulen, och ni vill utföra er faders onda önskningar (begär, det som tillfredsställer honom). Han har varit en mördare (en som utstuderat utsläcker mänskligt liv) från början (från tidernas begynnelse, den som gjorde det för första gången) [1 Mos 3; Rom 5:12]. Han står inte fast i sanningen, för det finns ingen sanning i honom. När han talar en lögn, då talar han det som kommer naturligt för honom [hans modersmål, se vers 42], för han är en lögnare, och lögnens fader (upphovsmannen för falskhet).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὑμεῖς   ἐκ   τοῦ   πατρὸς   τοῦ   διαβόλου   ἐστὲ   καὶ   τὰς   ἐπιθυμίας   τοῦ   πατρὸς   ὑμῶν   θέλετε   ποιεῖν.   ἐκεῖνος   ἀνθρωποκτόνος   ἦν   ἀπ᾽   ἀρχῆς   καὶ   ἐν   τῇ   ἀληθείᾳ   οὐκ   ἔστηκεν,   ὅτι   οὐκ   ἔστιν   ἀλήθεια   ἐν   αὐτῷ.   ὅταν   λαλῇ   τὸ   ψεῦδος,   ἐκ   τῶν   ἰδίων   λαλεῖ,   ὅτι   ψεύστης   ἐστὶν   καὶ   ὁ   πατὴρ   αὐτοῦ.  

Textus Receptus (TR)

ὑμεῖς   ἐκ   τοῦ   πατρὸς   τοῦ   διαβόλου   ἐστὲ   καὶ   τὰς   ἐπιθυμίας   τοῦ   πατρὸς   ὑμῶν   θέλετε   ποιεῖν.   ἐκεῖνος   ἀνθρωποκτόνος   ἦν   ἀπ᾽   ἀρχῆς   καὶ   ἐν   τῇ   ἀληθείᾳ   οὐκ   ἔστηκεν,   ὅτι   οὐκ   ἔστιν   ἀλήθεια   ἐν   αὐτῷ.   ὅταν   λαλῇ   τὸ   ψεῦδος,   ἐκ   τῶν   ἰδίων   λαλεῖ,   ὅτι   ψεύστης   ἐστὶν   καὶ   ὁ   πατὴρ   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

TR har 46 ord, NA har 47 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρὸς (pater)
fader, far father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G1228 διαβόλου (diabolos)
djävul, som förtalar, förtalare, fa ... devil
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G1510 ἐστὲ (eimi)
är are,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G1939 ἐπιθυμίας (epithumia)
begär desires
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρὸς (pater)
fader, far father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2309 θέλετε (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska you desire
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G4160 ποιεῖν. (poieo)
göra to do.
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1565 ἐκεῖνος (ekeinos)
den He
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G0443 ἀνθρωποκτόνος (anthropoktonos)
mördare a murderer
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G0746 ἀρχῆς (arche)
begynnelsen, början, furste, först, ... [the] beginning,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G0225 ἀληθείᾳ (aletheia)
sanning truth
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2476 ἔστηκεν, (histemi)
stå, ställa, placera it has stood,
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RAI-3S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν (eimi)
är there is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0225 ἀλήθεια (aletheia)
sanning truth
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ. (autos)
honom, dem, henne, den, det him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3752 ὅταν (hotan)
när Whenever
Konj. Konjunktion
CONJ
G2980 λαλῇ (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... he may speak
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-PAS-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G5579 ψεῦδος, (pseudos)
lögn falsehood,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G2398 ἰδίων (idios)
ens egen, privat, personlig [his] own
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G2980 λαλεῖ, (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... he speaks;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konj. Konjunktion
CONJ
G5583 ψεύστης (pseustes)
lögnare a liar
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1510 ἐστὶν (eimi)
är he is,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of it.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
P-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)