Johannesevangeliet 8:42

Jesus svarade dem: "Om Gud verkligen är er far skulle ni älska (med glädje välkomna, respektera) mig, för jag har utgått från Gud. Jag har inte kommit hit själv (på eget initiativ), utan han har sänt mig.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Εἶπεν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰ   ὁ   θεὸς   πατὴρ   ὑμῶν   ἦν,   ἠγαπᾶτε   ἂν   ἐμέ·   ἐγὼ   γὰρ   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   ἐξῆλθον   καὶ   ἥκω.   οὐδὲ   γὰρ   ἀπ᾽   ἐμαυτοῦ   ἐλήλυθα,   ἀλλ᾽   ἐκεῖνός   με   ἀπέστειλεν.  

Textus Receptus (TR)

Εἶπεν   οὖν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰ   ὁ   θεὸς   πατὴρ   ὑμῶν   ἦν,   ἠγαπᾶτε   ἂν   ἐμέ·   ἐγὼ   γὰρ   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   ἐξῆλθον   καὶ   ἥκω.   οὐδὲ   γὰρ   ἀπ᾽   ἐμαυτοῦ   ἐλήλυθα,   ἀλλ᾽   ἐκεῖνός   με   ἀπέστειλεν.  

Grundtextkommentarer

NA har 30 ord, TR har 31 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud Said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1510 ἦν, (eimi)
är were,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G0025 ἠγαπᾶτε (agapao)
älska you were loving
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-IAI-2P
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... then would
Partikel Partikel
PRT
G1473 ἐμέ· (ego)
mig Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1831 ἐξῆλθον (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... came forth
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2240 ἥκω. (heko)
ska komma am here;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller not even
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i of
Preposition Preposition
PREP
G1683 ἐμαυτοῦ (emautou)
mig själv, mig Myself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. sing. första person gen. singularis maskulinum
F-1GSM
G2064 ἐλήλυθα, (erchomai)
anlända, komma, gå have I come,
VERB Verb
2:a perf. aktiv ind. andra perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2RAI-1S
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G1565 ἐκεῖνός (ekeinos)
den He
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1473 με (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G0649 ἀπέστειλεν. (apostello)
sända, utsända, skicka, skicka iväg ... sent.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)