Johannesevangeliet 8:33

De svarade honom: "Vi är Abrahams barn (säd, ättlingar) och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du med att säga: 'ni ska bli fria'?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπεκρίθησαν   πρὸς   αὐτόν·   σπέρμα   Ἀβραάμ   ἐσμεν   καὶ   οὐδενὶ   δεδουλεύκαμεν   πώποτε·   πῶς   σὺ   λέγεις   ὅτι   ἐλεύθεροι   γενήσεσθε;  

Textus Receptus (TR)

ἀπεκρίθησαν   πρὸς   αὐτόν·   σπέρμα   Ἀβραάμ   ἐσμεν   καὶ   οὐδενὶ   δεδουλεύκαμεν   πώποτε·   πῶς   σὺ   λέγεις   ὅτι   ἐλεύθεροι   γενήσεσθε;  

Grundtextkommentarer

TR har 14 ord, NA har 16 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθησαν (apokrinomai)
svara They answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-ADI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till unto
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν· (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G4690 σπέρμα (sperma)
frö, avkomma Seed
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0011 Ἀβραάμ (Abraam)
Abraham of Abraham
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G1510 ἐσμεν (eimi)
är we are,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3762 οὐδενὶ (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget to no one
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Nominativ nominativ
A-DSM-N
G1398 δεδουλεύκαμεν (douleuo)
tjäna, bli slav have we been under bondage
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G4455 πώποτε· (popote)
ingen någonsin ever.
Adverb Adverb
ADV
G4459 πῶς (pos)
hur How
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G4771 σὺ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G3004 λέγεις (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G1658 ἐλεύθεροι (eleutheros)
fri Free
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1096 γενήσεσθε; (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma you will become’?
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-FDI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)