Johannesevangeliet 8:31

Då sa Jesus till de judar [invånare i Judéen] som hade kommit till tro på honom [se vers 30]: "Om ni förblir i mitt ord (gr. logos) [om ni skulle stanna kvar i ordet, mitt ord, genom att aktivt leva efter det] är ni verkligen (sannerligen) mina lärjungar.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἔλεγεν   οὖν   ὁ   Ἰησοῦς   πρὸς   τοὺς   πεπιστευκότας   αὐτῷ   Ἰουδαίους·   ἐὰν   ὑμεῖς   μείνητε   ἐν   τῷ   λόγῳ   τῷ   ἐμῷ,   ἀληθῶς   μαθηταί   μού   ἐστε,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Ἔλεγεν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... Was saying
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4100 πεπιστευκότας (pisteuo)
att tro having believed
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-RAP-APM
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det in Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2453 Ἰουδαίους· (Ioudaios)
judisk, jude Jews,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-APM-PG
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3306 μείνητε (meno)
stanna, bo, förbli shall abide
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3056 λόγῳ (logos)
ord, resonemang word
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G1699 ἐμῷ, (emos)
min, mitt, mina My,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis maskulinum
S-1SDSM
G0230 ἀληθῶς (alethos)
förvisso, i sanning, verkligen truly
Adverb Adverb
ADV
G3101 μαθηταί (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G1473 μού (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1510 ἐστε, (eimi)
är you are.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)