Johannesevangeliet 8:2

Tidigt på morgonen (vid gryningen) kom han tillbaka till templet. Allt folket kom till honom, och sedan han satt sig ner började han undervisa dem.
[Det är nu den nionde dagen i lövhyddohögtiden, se Joh 7:37. Han var på kvinnornas förgård, se vers 20.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὄρθρου   δὲ   πάλιν   παρεγένετο   εἰς   τὸ   ἱερὸν   καὶ   πᾶς   ὁ   λαὸς   ἤρχετο   πρὸς   αὐτόν,   καὶ   καθίσας   ἐδίδασκεν   αὐτούς.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3722 ὄρθρου (orthros)
otta, gryning Early in the morning
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G3854 παρεγένετο (paraginomai)
komma He came
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2411 ἱερὸν (hieron)
helgedom, tempelområde, tempel temple,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2992 λαὸς (laos)
folk people
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2064 ἤρχετο (erchomai)
anlända, komma, gå were coming
VERB Verb
imp. medium ind. imperfekt medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-IMI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν, (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2523 καθίσας (kathizo)
sitta, sitta ner, att sitta having sat down,
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G1321 ἐδίδασκεν (didasko)
undervisa, lära He was teaching
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G0846 αὐτούς. (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)