Johannesevangeliet 8:14

Jesus svarade dem: "Även om jag vittnar om mig själv så är mitt vittnesbörd sant, för jag vet varifrån jag har kommit och vart jag är på väg, men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag är på väg.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς   καὶ   εἶπεν   αὐτοῖς·   κἂν   ἐγὼ   μαρτυρῶ   περὶ   ἐμαυτοῦ,   ἀληθής   ἐστιν   ἡ   μαρτυρία   μου,   ὅτι   οἶδα   πόθεν   ἦλθον   καὶ   ποῦ   ὑπάγω·   ὑμεῖς   δὲ   οὐκ   οἴδατε   πόθεν   ἔρχομαι   ἢ   ποῦ   ὑπάγω.  

Textus Receptus (TR)

Ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς   καὶ   εἶπεν   αὐτοῖς·   κἂν   ἐγὼ   μαρτυρῶ   περὶ   ἐμαυτοῦ,   ἀληθής   ἐστιν   ἡ   μαρτυρία   μου,   ὅτι   οἶδα   πόθεν   ἦλθον   καὶ   ποῦ   ὑπάγω·   ὑμεῖς   δὲ   οὐκ   οἴδατε   πόθεν   ἔρχομαι   ἢ   ποῦ   ὑπάγω.  

Grundtextkommentarer

TR har 30 ord, NA har 31 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G2532 + G1437 κἂν (kai+ean)
och, också, även, både, sedan, ocks ... Even if
Konj. Konjunktion
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
CONJ +COND
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G3140 μαρτυρῶ (martureo)
vittna shall be bearing witness
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-PAS-1S
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G1683 ἐμαυτοῦ, (emautou)
mig själv, mig Myself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. sing. första person gen. singularis maskulinum
F-1GSM
G0227 ἀληθής (alethes)
sann, sannfärdig true
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3141 μαρτυρία (marturia)
vittnesmål, vittnesbörd testimony
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1473 μου, (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G4159 πόθεν (pothen)
varifrån from where
Adverb Adverb
Frågande Frågande
ADV-I
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå I came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4226 ποῦ (pou)
var where
Adverb Adverb
Frågande Frågande
ADV-I
G5217 ὑπάγω· (hupago)
I am going.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492 οἴδατε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P
G4159 πόθεν (pothen)
varifrån from where
Adverb Adverb
Frågande Frågande
ADV-I
G2064 ἔρχομαι (erchomai)
anlända, komma, gå I come
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G4226 ποῦ (pou)
var where
Adverb Adverb
Frågande Frågande
ADV-I
G5217 ὑπάγω. (hupago)
I am going.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)