Johannesevangeliet 3:26

De kom till Johannes och sa: "Rabbi, mannen som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla flockas kring honom."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἦλθον   πρὸς   τὸν   Ἰωάννην   καὶ   εἶπαν   αὐτῷ·   ῥαββί,   ὃς   ἦν   μετὰ   σοῦ   πέραν   τοῦ   Ἰορδάνου,   ᾧ   σὺ   μεμαρτύρηκας,   ἴδε   οὗτος   βαπτίζει,   καὶ   πάντες   ἔρχονται   πρὸς   αὐτόν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå they came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2491 Ἰωάννην (Ioannes)
Johannes John
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπαν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G4461 ῥαββί, (rhabbi)
rabbi Rabbi,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
Titel (titel)
Hebreiska Hebreiska
N-VSM-T-HEB
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem He who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G4008 πέραν (peran)
på andra sidan beyond
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2446 Ἰορδάνου, (Iordanes)
Jordan Jordan,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Plats (plats)
N-GSM-L
G3739 (hos, he, ho)
vem to whom
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
R-DSM
G4771 σὺ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G3140 μεμαρτύρηκας, (martureo)
vittna have borne witness,
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-RAI-2S
G2396 ἴδε (ide)
skåda, titta, se behold
Interjektion Interjektion
INJ
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... He
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G0907 βαπτίζει, (baptizo)
döpa, tvätta baptizes,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πάντες (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2064 ἔρχονται (erchomai)
anlända, komma, gå are coming
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PNI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν. (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)