Johannesevangeliet 19:4

Pilatus gick ut igen och sa till dem: "Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte hittar något att anklaga honom för."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἐξῆλθεν   πάλιν   ἔξω   ὁ   Πιλᾶτος   καὶ   λέγει   αὐτοῖς·   ἴδε   ἄγω   ὑμῖν   αὐτὸν   ἔξω,   ἵνα   γνῶτε   ὅτι   οὐδεμίαν   αἰτίαν   εὑρίσκω   ἐν   αὐτῷ.¶  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἐξῆλθεν   οὖν   πάλιν   ἔξω   ὁ   Πιλᾶτος   καὶ   λέγει   αὐτοῖς·   ἴδε   ἄγω   ὑμῖν   αὐτὸν   ἔξω,   ἵνα   γνῶτε   ὅτι   οὐδεμίαν   αἰτίαν   εὑρίσκω   ἐν   αὐτῷ.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 22 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1831 ἐξῆλθεν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... went forth
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G1854 ἔξω (exo)
utanför, bort outside
Adverb Adverb
ADV
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4091 Πιλᾶτος (Pilatos)
Pilatus Pilate,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... he says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G2396 ἴδε (ide)
skåda, titta, se Behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G0071 ἄγω (ago)
föra, leda, föra fram I bring
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1854 ἔξω, (exo)
utanför, bort out,
Adverb Adverb
ADV
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1097 γνῶτε (ginosko)
känna, förstå you may know
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3762 οὐδεμίαν (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget no
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Nominativ nominativ
A-ASF-N
G0156 αἰτίαν (aitia)
anledning, orsak, anklagelse guilt
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2147 εὑρίσκω (heurisko)
finna, befinnas vara I find
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)