Johannesevangeliet 19:20

Många av de judiska invånarna i Jerusalem läste skylten, för platsen där Jesus korsfästes var nära staden, och den var skriven på hebreiska [judarnas och landets officiella språk], latin [Romarrikets officiella språk] och grekiska [det gemensamma språket inom hela romerska riket].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

τοῦτον   οὖν   τὸν   τίτλον   πολλοὶ   ἀνέγνωσαν   τῶν   Ἰουδαίων,   ὅτι   ἐγγὺς   ἦν   ὁ   τόπος   τῆς   πόλεως   ὅπου   ἐσταυρώθη   ὁ   Ἰησοῦς·   καὶ   ἦν   γεγραμμένον   Ἑβραϊστί,   Ῥωμαϊστί,   Ἑλληνιστί.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτον (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... This
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
D-ASM
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G5102 τίτλον (titlos)
titel title
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4183 πολλοὶ (polus)
många, mycket, stor many
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G0314 ἀνέγνωσαν (anaginosko)
läsa read
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2453 Ἰουδαίων, (Ioudaios)
judisk, jude Jews,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Person (person)
A-GPM-PG
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1451 ἐγγὺς (eggus)
nära near
Preposition Preposition
PREP
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5117 τόπος (topos)
plats place,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4172 πόλεως (polis)
stad city,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, överallt where
Adverb Adverb
ADV
G4717 ἐσταυρώθη (stauroo)
korsfästa was crucified
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἦν (eimi)
är it was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1125 γεγραμμένον (grapho)
skriva written
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-RPP-NSN
G1447 Ἑβραϊστί, (Hebraisti)
på hebreiska in Hebrew,
Adverb Adverb
ADV-TG
G4515 Ῥωμαϊστί, (Rhomaisti)
latin in Latin,
Adverb Adverb
ADV-TG
G1676 Ἑλληνιστί.¶ (Hellenisti)
grekiska in Greek.
Adverb Adverb
ADV-TG

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)