Johannesevangeliet 19:13

När Pilatus hörde detta tal förde han ut Jesus och satte sig ner på domarsätet, på en plats som kallades "den stenlagda plattformen", på hebreiska Gabbata.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   οὖν   Πιλᾶτος   ἀκούσας   τῶν   λόγων   τούτων   ἤγαγεν   ἔξω   τὸν   Ἰησοῦν   καὶ   ἐκάθισεν   ἐπὶ   βήματος   εἰς   τόπον   λεγόμενον   Λιθόστρωτον,   Ἑβραϊστὶ   δὲ   Γαββαθα.  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   οὖν   Πιλᾶτος   ἀκούσας   τῶν   λόγων   τούτων   ἤγαγεν   ἔξω   τὸν   Ἰησοῦν   καὶ   ἐκάθισεν   ἐπὶ   τοῦ   βήματος   εἰς   τόπον   λεγόμενον   Λιθόστρωτον,   Ἑβραϊστὶ   δὲ   Γαββαθα.  

Grundtextkommentarer

TR har 20 ord, NA har 22 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... Therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G4091 Πιλᾶτος (Pilatos)
Pilatus Pilate,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G0191 ἀκούσας (akouo)
höra, lyssna having heard
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G3056 λόγων (logos)
ord, resonemang words
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3778 τούτων (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
D-GPM
G0071 ἤγαγεν (ago)
föra, leda, föra fram brought
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1854 ἔξω (exo)
utanför, bort out
Adverb Adverb
ADV
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2523 ἐκάθισεν (kathizo)
sitta, sitta ner, att sitta sat down
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G0968 βήματος (bema)
domarsäte, tron judgment seat
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot at
Preposition Preposition
PREP
G5117 τόπον (topos)
plats a place
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3004 λεγόμενον (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... being called
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PPP-ASM
G3038 Λιθόστρωτον, (lithostrotos)
den stenlagda plattformen [the] Stone Pavement;
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Plats (plats)
A-ASM-L
G1447 Ἑβραϊστὶ (Hebraisti)
på hebreiska in Hebrew
Adverb Adverb
ADV-TG
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now,
Konj. Konjunktion
CONJ
G1042 Γαββαθα. (Gabbatha)
Gabbata Gabbatha.
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Plats (plats)
N-ASN-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)