Johannesevangeliet 19:12

Från den stunden försökte Pilatus (letade han gång på gång förtvivlat efter en utväg för) att frige Jesus, men de judiska ledarna ropade: "Friger du honom är du inte Caesars (kejsarens) vän! Den som gör sig själv till konung sätter sig upp mot Caesar (kejsaren)."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐκ   τούτου   ὁ   Πιλᾶτος   ἐζήτει   ἀπολῦσαι   αὐτόν.¶   Οἱ   δὲ   Ἰουδαῖοι   ἐκραύγασαν   λέγοντες·   ἐὰν   τοῦτον   ἀπολύσῃς,   οὐκ   εἶ   φίλος   τοῦ   Καίσαρος.   πᾶς   ὁ   βασιλέα   ἑαυτὸν   ποιῶν   ἀντιλέγει   τῷ   Καίσαρι.¶  

Textus Receptus (TR)

ἐκ   τούτου   ὁ   Πιλᾶτος   ἐζήτει   ἀπολῦσαι   αὐτόν.¶   Οἱ   δὲ   Ἰουδαῖοι   ἐκραύγασαν   λέγοντες·   ἐὰν   τοῦτον   ἀπολύσῃς,   οὐκ   εἶ   φίλος   τοῦ   Καίσαρος.   πᾶς   ὁ   βασιλέα   ἑαυτὸν   ποιῶν   ἀντιλέγει   τῷ   Καίσαρι.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 26 ord, NA har 28 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på Out of
Preposition Preposition
PREP
G3778 τούτου (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
D-GSN
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4091 Πιλᾶτος (Pilatos)
Pilatus Pilate
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2212 ἐζήτει (zeteo)
söka, söka efter was seeking
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G0630 ἀπολῦσαι (apoluo)
skilja sig, förskjuta, sända iväg, ... to release
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G0846 αὐτόν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3588 Οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2453 Ἰουδαῖοι (Ioudaios)
judisk, jude the Jews
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-NPM-PG
G2905 ἐκραύγασαν (kraugazo)
ropa, skrika cried out,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3004 λέγοντες· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3778 τοῦτον (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this [man]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
D-ASM
G0630 ἀπολύσῃς, (apoluo)
skilja sig, förskjuta, sända iväg, ... you shall release,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-AAS-2S
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 εἶ (eimi)
är you are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G5384 φίλος (philos)
vänlig a friend
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2541 Καίσαρος. (Kaisar)
Kejsare of Caesar.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G3956 πᾶς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
Everyone
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0935 βασιλέα (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung a king
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1438 ἑαυτὸν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... himself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. tredje person ackusativ singularis maskulinum
F-3ASM
G4160 ποιῶν (poieo)
göra making,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G0483 ἀντιλέγει (antilego)
motsäga, förneka, ifrågasätta speaks against
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2541 Καίσαρι.¶ (Kaisar)
Kejsare Caesar.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)