Johannesevangeliet 19:11

Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon auktoritet över mig över huvud taget, om den inte vore given från ovan. Därför är den som överlämnat mig till dig [Judas, Kaifas, eller judarna] skyldig till mer (en större) synd."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπεκρίθη   αὐτῷ   Ἰησοῦς·   οὐκ   εἶχες   ἐξουσίαν   κατ᾽   ἐμοῦ   οὐδεμίαν,   εἰ   μὴ   ἦν   δεδομένον   σοι   ἄνωθεν·   διὰ   τοῦτο   ὁ   παραδούς   μέ   σοι   μείζονα   ἁμαρτίαν   ἔχει.  

Textus Receptus (TR)

ἀπεκρίθη   αὐτῷ   Ἰησοῦς·   οὐκ   εἶχες   ἐξουσίαν   κατ᾽   ἐμοῦ   οὐδεμίαν,   εἰ   μὴ   ἦν   δεδομένον   σοι   ἄνωθεν·   διὰ   τοῦτο   ὁ   παραδούς   μέ   σοι   μείζονα   ἁμαρτίαν   ἔχει.  

Grundtextkommentarer

TR har 22 ord, NA har 24 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 εἶχες (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... you were having
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-IAI-2S
G1849 ἐξουσίαν (exousia)
makt, auktoritet authority
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2596 κατ᾽ (kata)
i enlighet med against
Preposition Preposition
PREP
G1700 ἐμοῦ (emou)
mig, min, mina Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. första person gen. singularis neutrum
S-1SGSN
G3762 οὐδεμίαν, (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget none,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Nominativ nominativ
A-ASF-N
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida except
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... only
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 ἦν (eimi)
är it were
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1325 δεδομένον (didomi)
ge given
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-RPP-NSN
G4771 σοι (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G0509 ἄνωθεν· (anothen)
uppifrån, från ovan, pånytt from above.
Adverb Adverb
ADV
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför Because of
Preposition Preposition
PREP
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3860 παραδούς (paradidomi)
överlämna having betrayed
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1473 μέ (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G4771 σοι (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G3173 μείζονα (megas)
stor, mäktig, viktig greater
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Jämförande jämförande
A-ASF-C
G0266 ἁμαρτίαν (hamartia)
synd, syndig handling sin
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2192 ἔχει. (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... has.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)