Johannesevangeliet 18:39

Nu är det en tradition kring påsk att jag friger en fånge. Vill ni att jag friger judarnas konung till er?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἔστιν   δὲ   συνήθεια   ὑμῖν   ἵνα   ἕνα   ἀπολύσω   ὑμῖν   ἐν   τῷ   πάσχα·   βούλεσθε   οὖν   ἀπολύσω   ὑμῖν   τὸν   βασιλέα   τῶν   Ἰουδαίων;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἔστιν (eimi)
är It is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G4914 συνήθεια (sunetheia)
tradition, sed, vana a custom
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er with you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Adverb Adverb
ADV
G1520 ἕνα (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G0630 ἀπολύσω (apoluo)
skilja sig, förskjuta, sända iväg, ... I may release
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-AAS-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... at
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G3957 πάσχα· (pascha)
påsk Passover;
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G1014 βούλεσθε (boulomai)
vilja, kräva wish you
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-PNI-2P
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G0630 ἀπολύσω (apoluo)
skilja sig, förskjuta, sända iväg, ... I may release
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-AAS-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0935 βασιλέα (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung King
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2453 Ἰουδαίων; (Ioudaios)
judisk, jude Jews?
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Person (person)
A-GPM-PG

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)