Johannesevangeliet 18:37

Pilatus sa till honom: "Då är du alltså en kung?"
Jesus svarade: "Du har rätt när du säger att jag är en kung [ja, jag är en kung]. Jag var född för detta [denna roll], och därför kom jag till världen för att vittna för sanningen. Var och en som är av (som är vän med, tillhör) sanningen, hör och lyssnar till min röst."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Εἶπεν   οὖν   αὐτῷ   ὁ   Πιλᾶτος·   οὐκοῦν   βασιλεὺς   εἶ   σύ;   ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   σὺ   λέγεις   ὅτι   βασιλεύς   εἰμι   ἐγὼ   εἰς   τοῦτο   γεγέννημαι   καὶ   εἰς   τοῦτο   ἐλήλυθα   εἰς   τὸν   κόσμον   ἵνα   μαρτυρήσω   τῇ   ἀληθείᾳ.   πᾶς   ὁ   ὢν   ἐκ   τῆς   ἀληθείας   ἀκούει   μου   τῆς   φωνῆς.¶  

Textus Receptus (TR)

Εἶπεν   οὖν   αὐτῷ   ὁ   Πιλᾶτος·   οὐκοῦν   βασιλεὺς   εἶ   σύ;   ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   σὺ   λέγεις   ὅτι   βασιλεύς   εἰμι   ἐγώ.   ἐγὼ   εἰς   τοῦτο   γεγέννημαι   καὶ   εἰς   τοῦτο   ἐλήλυθα   εἰς   τὸν   κόσμον   ἵνα   μαρτυρήσω   τῇ   ἀληθείᾳ.   πᾶς   ὁ   ὢν   ἐκ   τῆς   ἀληθείας   ἀκούει   μου   τῆς   φωνῆς.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 42 ord, TR har 43 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud Said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4091 Πιλᾶτος· (Pilatos)
Pilatus Pilate,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3766 οὐκοῦν (oukoun)
så, därför, alltså Then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0935 βασιλεὺς (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung a king
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1510 εἶ (eimi)
är are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G4771 σύ; (su)
du, ni, er You?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G0611 ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G4771 σὺ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G3004 λέγεις (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0935 βασιλεύς (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung a king
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1510 εἰμι (eimi)
är am
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G1080 γεγέννημαι (gennao)
föda, befrukta, födde have been born,
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. första person singularis
V-RPI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G2064 ἐλήλυθα (erchomai)
anlända, komma, gå I have come
VERB Verb
2:a perf. aktiv ind. andra perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2RAI-1S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2889 κόσμον (kosmos)
värld world,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3140 μαρτυρήσω (martureo)
vittna I may bear witness
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-AAS-1S
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G0225 ἀληθείᾳ. (aletheia)
sanning truth.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3956 πᾶς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
Everyone
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1510 ὢν (eimi)
är is being
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G0225 ἀληθείας (aletheia)
sanning truth
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0191 ἀκούει (akouo)
höra, lyssna hears
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G5456 φωνῆς.¶ (phone)
röst, rop voice.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)