Johannesevangeliet 18:36

Jesus svarade [Pilatus]: "Mitt rike (min konungamakt som inte är begränsat till en plats, utan finns överallt där mina befallningar råder) tillhör inte denna världen. Om mitt rike var från den här världen, hade mina efterföljare kämpat (stridit) för att jag inte skulle bli överlämnad till judarna. Mitt rike är inte av (har inte sitt ursprung eller källa från) den här världen."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς·   ἡ   βασιλεία   ἡ   ἐμὴ   οὐκ   ἔστιν   ἐκ   τοῦ   κόσμου   τούτου·   εἰ   ἐκ   τοῦ   κόσμου   τούτου   ἦν   ἡ   βασιλεία   ἡ   ἐμή,   οἱ   ὑπηρέται   οἱ   ἐμοὶ   ἠγωνίζοντο   ἂν   ἵνα   μὴ   παραδοθῶ   τοῖς   Ἰουδαίοις·   νῦν   δὲ   ἡ   βασιλεία   ἡ   ἐμὴ   οὐκ   ἔστιν   ἐντεῦθεν.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   ἡ   βασιλεία   ἡ   ἐμὴ   οὐκ   ἔστιν   ἐκ   τοῦ   κόσμου   τούτου·   εἰ   ἐκ   τοῦ   κόσμου   τούτου   ἦν   ἡ   βασιλεία   ἡ   ἐμή,   οἱ   ὑπηρέται   οἱ   ἐμοὶ   ἠγωνίζοντο   ἂν   ἵνα   μὴ   παραδοθῶ   τοῖς   Ἰουδαίοις·   νῦν   δὲ   ἡ   βασιλεία   ἡ   ἐμὴ   οὐκ   ἔστιν   ἐντεῦθεν.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 42 ord, TR har 43 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G0932 βασιλεία (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1699 ἐμὴ (emos)
min, mitt, mina My
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis femininum
S-1SNSF
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2889 κόσμου (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3778 τούτου· (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this;
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
D-GSM
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2889 κόσμου (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3778 τούτου (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
D-GSM
G1510 ἦν (eimi)
är were
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G0932 βασιλεία (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1699 ἐμή, (emos)
min, mitt, mina My,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis femininum
S-1SNSF
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G5257 ὑπηρέται (huperetes)
tjänare attendants
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1699 ἐμοὶ (emos)
min, mitt, mina My
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. första person nominativ pluralis maskulinum
S-1SNPM
G0075 ἠγωνίζοντο (agonizomai)
tävla, kämpa they were fighting
VERB Verb
imp. medium/passiv-dep. ind. imperfekt medium eller passiv-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-INI-3P
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... then would
Partikel Partikel
PRT
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3860 παραδοθῶ (paradidomi)
överlämna I may be betrayed
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-APS-1S
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G2453 Ἰουδαίοις· (Ioudaios)
judisk, jude Jews.
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-DPM-PG
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu Now
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G0932 βασιλεία (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1699 ἐμὴ (emos)
min, mitt, mina My
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis femininum
S-1SNSF
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1782 ἐντεῦθεν.¶ (enteuthen)
härifrån from here.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)